srpski  česky 

rozšířené vyhledávání

Krajané

Počátky českého vystěhovalectví na území Srbska spadají do první poloviny 19. století. Čeští přistěhovalci se usídlili nejen v Bělehradě, ale také v několika obcích jižního Banátu s dodnes zřetelným českým vlivem. K české národnosti se dnes hlásí cca 1.800 osob.

Na postavení menšin v Srbsku dohlíží ministerstvo pro lidská práva a práva menšin Republiky Srbsko. V České republice o udržování kontaktů s krajany dbá zmocněnec pro krajanské záležitosti Ministerstva zahraničních věcí. V rámci Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí na léta 2006 -2010 jsou krajanům poskytovány finanční dary na kulturní projekty, opravy spolkových prostor, jsou jim zasílány učebnice češtiny a různé učební pomůcky a literatura. Ministerstvem školství České republiky je zajištěna v jižním Banátu souvislá výuka českého jazyka prostřednictvím vyslaného učitele.

Výstava fotografií „Rudnik a okolí“ v Kragujevaci

thumb

V rámci Dnů české kultury, které každoročně pořádá spolek Češi Šumadije, byla v pátek dne 24. listopadu 2017 v Národní knihovně Vuk Karadžić zahájena výstava „Rudnik a okolí objektivem Vítězslava Knejfla“. Slavnostního zahájení… více ►

Dokumentární film Kulturní dědictví Čechů v Banátu

thumb

V pátek 27. října velvyslankyně Ivana Hlavsová přijala pozvání nevládní organizace Škola plus z Bele Crkvy na projekci dokumentu Kulturní dědictví Čechů v Banátu autora Antona Stehlíka. Vznik tohoto dokumentu podpořily Ministerstvo zahraničních… více ►

Folklórní večer v Bele Crkvi

thumb

Dne 7. října v Bele Crkvi se podruhé konal folklórní večer, který za podpory Ministerstva zahraničních věcí České republiky organizuje Česká beseda Bela Crkva. Této akce, která je součástí projektu Návrat ke kořenům, se zúčastnila i konzulka… více ►

Svatováclavská jízda v Gáji

thumb

Ve čtvrtek 28. září se konala už tradiční Svatováclavská jízda v Gáji, kterou organizovala místní Česká beseda za podpory Ministerstva zahraničních věcí České republiky. Pozvání organizátorů letos ráda přijala velvyslankyně Ivana Hlavsová, která… více ►

Výstava „České domy“ v Kulturním centru Vršac

thumb

Ve středu 20. září 2017 otevřela velvyslankyně ČR paní Ivana Hlavsová ve velké galerii Kulturního centra města Vršac výstavu České domy pořádanou ve spolupráci s Českou besedou Vršac. Slavnostního otevření se zúčastnila též delegace Ústeckého… více ►

Prohlášení

cesko

Prohlášení českého velvyslanectví v Bělehradě k článkům týkajícím se výroků o repatriaci české menšiny více ►

Dopis zmocněnce pro krajanské záležitosti - informace o akcích a projektech roku 2017

ikona_dopisu

Dopis zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti, Ing. Jaroslava Kantůrka, kterým informuje o připravovaných projektech určených krajanské komunitě. více ►

Noc s Andersenem v Českém Sele

thumb

Po loňské úspěšné Noci s Andersenem v Českém Sele, v sobotu 16. dubna se tento projekt u českých krajanů v Banátu konal podruhé. Tématem letošního roku byly Lichožrouti Pavla Šruta. Hrdiny a krásné ilustrace z této knihy dětem představila… více ►

Členové České besedy Bělehrad navštívili české velvyslanectví

thumb

V pátek 23. října, vpředvečer státního svátku České republiky, přivítal členy České besedy Bělehrad v historické budově českého velvyslanectví v Bělehradě zástupce velvyslankyně Jiří Kyrian. více ►

Pro informaci krajanských spolků, společností přátel ČR a obdobných sdružení

cernin

Dosavadní zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti JUDr. Karel Kühnl, jenž vedl pracoviště od 15. října 2013, ukončil své působení k 28. červnu 2015 v souvislosti s pověřením dalšími úkoly v diplomatické službě. více ►