srpski  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Slavnostní předání Ceny Františka Zacha pro rok 2017

Dne 5. května se na Velvyslanectví České republiky uskutečnilo slavnostní předání Ceny Františka Zacha pro rok 2017. Prestižní cenu, kterou uděluje Jihomoravský kraj za přínos pro rozvoj česko-srbských vztahů, dostal profesor Aleksandar Ilić, bohemista, spisovatel, překladatel a diplomat. Cena se každoročně, od roku 2007, uděluje osobnostem, které výrazným způsobem vynikly na poli česko-srbských vztahů a to jak na české tak i na srbské straně. Události se zúčastnila delegace Jihomoravského kraje, zástupci českého velvyslanectví a zástupci České besedy Bělehrad.

Profesor A. Ilić je významnou osobností zásadně přispívající k rozvoji srbsko-českých vztahů. Nejvýraznější je jeho činnost v oblasti kulturních vztahů a překladů české literatury do srbštiny (K. Teige, M. Kundera, K. Kosík, J. Seifert, J. Mukařovský, I. Sviták, J. Škvorecký, J. Dienstbier, V. Havel, V. Klaus, A. J. Liehm, T. G. Masaryk, atd.). Profesor Ilić v letech 2001 – 2005 vykonával funkci mimořádného a zplnomocněného velvyslance Svazové republiky Jugoslávie a následně Srbska a Černé Hory v České republice. Ministerstvem kultury České republiky byl poctěn cenou Artis Bohemiae Amicis, Akademií věd České republiky mu byla udělena medaile Josefa Dobrovského a v roce 2011 dostal cenu Gratias Agit za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí.

František A. Zach (1807 Olomouc – 1892 Brno) byl český vojenský teoretik a voják působící v Srbsku a generál srbské armády. Byl velmi aktivním panslavistou. V Srbsku žil téměř 40 let, kde založil srbskou vojenskou akademii, na níž později dlouhou dobu působil. Získal hodnost generála a zúčastnil se válek s Turky. Cestoval dost po Srbsku a měl klíčovou roli ve formulování Načertanije, tajného programu zahraniční politiky srbského knížectví, jehož autorem byl Ilija Garašanin, tehdejší ministr vnitra.

Galerie


Slavnostní předání Ceny Františka Zacha pro rok 2017/Svečana dodela nagrade František Zah za 2017. godinu