srpski  česky 

rozšířené vyhledávání

Organizační struktura velvyslanectví

  Vedoucí úřadu
Ing. Tomáš Kuchta mimořádný a zplnomocněný velvyslanec České republiky v Srbsku
   
  Sekretariát
Irena Viková asistentka vedoucího úřadu
   
  Politický úsek
Josef Brož zástupce velvyslance a vedoucí úseku
Milena Mirkić referentka (veřejná diplomacie, školství)
   
  Úsek obchodně ekonomický a rozvojové spolupráce
Miroslav Čančík vedoucí úseku
Vladimír Váňa zemědělský diplomat
Gordana Atanasovski referentka
Gorana Babić referentka
   
  Konzulární a vízový úsek
Petr Doležal vedoucí úseku, konzul, odpovědný za kulturu a krajanské záležitosti
   
  Finančně-hospodářský úsek
Martin Kalabiška vedoucí úseku
   
  Úřad přidělence obrany
plk. Milan Sandany přidělenec obrany
nprap. Lukáš Procházka asistent přidělence obrany
   
  Styčný důstojník Policie České republiky
  policejní styčný důstojník