česky  srpski 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: AVE Media
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Čistě český twinningový tým slavil v Srbsku úspěch

Dne 17. 10. 2017 se v prostorách ZÚ Bělehrad konalo slavnostní ukončení twinningového projektu „Zvýšení kapacit národního systému pro infrastrukturu kvality a orgánu pro hodnocení harmonizace výrobků v Srbské republice“. Dvouletou zakázku na projekt v hodnotě 1 mil. EUR vyhrálo čistě české konsorcium (Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Český metrologický institut a Český institut pro akreditaci). Financování bylo z 90% z předvstupního fondu EU,  10%  hradila srbská strana.

Je velkým oceněním pro Českou republiku a realizátory projektu, že pro realizaci twinnigového projektu v této náročné a zároveň klíčové oblasti bylo vybráno čistě české konsorcium. Splnění evropských standardů a implementace evropských norem v oblasti infrastruktury kvality je pro pozdější uplatnění srbských výrobků na jednotném trhu EU klíčové. Úspěch projektu otevírá další prostor pro užší spolupráci relevantních institucí a ministerstev a v konečném důsledku by měl napomoci i zlepšení podmínek pro obchodní spolupráci českých a srbských firem.

Samotný projekt byl uskutečněn ve spolupráci českého realizátora a Ministerstva hospodářství Srbské republiky a úspěšně dosáhl stanoveného cíle projektu - zvýšit konkurenceschopnost srbských podniků a průmyslu na trhu EU.

EU dosud v sektoru infrastruktury kvality poskytla 15 mil. EUR formou technické pomoci a donace příslušného vybavení. V této podpoře bude nadále pokračovat, a to zejména pro příjemce z řad malých a středních podniků.

Náměstkyně ministryně pro evropskou integraci Ksenija Milenković vedle nepochybného významu pomoci z předvstupních EU fondů akcentovala nezištnou bilaterální pomoc, kterou ČR poskytla Srbsku v posledních 20 letech při realizaci různorodých projektů rozvojové spolupráce.

Realizace tohoto projektu významně přispěla k vybudování efektivního a mezinárodně uznávaného systému infrastruktury kvality v Srbsku. To umožňuje srbským podnikům a průmyslu lepší podmínky pro implementaci technické legislativy a uplatnění norem harmonizovaných s EU předpisy.

Galerie


Český twinningový tým v Srbsku/ Češki tvining tim u Srbiji