srpski  česky 

rozšířené vyhledávání

Obchod a ekonomika

Zastupitelské úřady České republiky v zahraničí a jejich ekonomické úseky plní významnou roli při prosazování ekonomických zájmů České republiky. Náplní jejich činnosti je podpora národních orgánů a institucí a dalších subjektů při rozvíjení bilaterálních kontaktů, zajišťování skutečností významných pro přípravu národních stanovisek a podkladů, předávání a výměna informací, lobování při prosazování věcí prioritního zájmu a rozvoje hospodářské spolupráce.

Při poskytování podpůrné a poradenské činnosti českým podnikatelským subjektům musí zastupitelské úřady dbát na dodržování principu rovnosti mezi českými podniky a předcházení konfliktu zájmů. Jejich činností v daném teritoriu nesmí docházet k porušování mezinárodních závazků a mezinárodně politických a bezpečnostních zájmů ČR.

Vedoucím ekonomického úseku ZÚ ČR v Bělehradě je Mgr. Pavel Daněk. Kontaktovat nás můžete na +381/11/3336 204, 3336 244 (tel.), +381/11/32 36 448 (fax) nebo e-mailem commerce_belgrade@mzv.cz.

 Na ZÚ ČR v Bělehradě od října 2020 působí rovněž zemědělský diplomat Ing. Vladimír Váňa, jehož náplní je rozvoj bilaterálních vztahů v oblasti zemědělství. Ing. Váňa je příslušný pro teritorium Srbska, Černé Hory, Bosny a Hercegoviny, jakož i Severní Makedonie. Kontakt: +381/11/3336 204, 3336 205 (tel.), +381/11/32 36 448 (fax), vladimir_vana@mzv.cz.
 

Podnikatelská mise do Srbska

thumb

Velvyslanectví ČR v Bělehradě ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR zorganizovalo ve dnech 3. – 4. dubna podnikatelskou misi, které se zúčastnilo téměř tři desítky českých podnikatelů. Sektorově byla tato mise zaměřena především na… více ►

Ministryně Marta Nováková na pracovní návštěvě v Srbsku

thumb

Dne 4. dubna 2019 se uskutečnila v Bělehradě pracovní návštěva ministryně průmyslu a obchodu České republiky Marty Novákové. více ►

Experti na lesní hospodářství a dovozci lesní mechanizace na pracovní návštěvě v České republice

thumb

Ve dnech 4. až 6. března proběhla v rámci projektů ekonomické diplomacie Ministerstva zahraničních věcí České republiky (PROPED 2019) incomingová mise představitelů lesních podniků z regionu západního Balkánu. více ►

Velvyslanec Kuchta podpořil české výrobky na veletrhu Nautica v Bělehradě

thumb

Český velvyslanec Tomáš Kuchta se zúčastnil v pátek 1. března slavnostního zahájení 41. ročníku mezinárodního veletrhu pro plavbu, lovectví a rybaření Nautika 2019. V doprovodu představitelů veletržní správy Beogradski Sajam si poté prohlédl… více ►

Skupina PPF získala srbskou Telenor Banku

roaming_1_foto_ek

Investiční skupina PPF Petra Kellnera oznámila 21. února 2019, že po obdržení všech souhlasů získala od telekomunikační skupiny Telenor 100% podíl v srbské Telenor Bance. Transakce byla součástí akvizice telekomunikačních aktiv operátora Telenor… více ►

Pracovní návštěva ministryně Marty Novákové do Srbska

thumb

Ve dnech 3. a 4. dubna 2019 bude jednat v Bělehradě ministryně průmyslu a obchodu České republiky Marta Nováková se svými srbskými partnery. Na programu jednání je mj. setkání s místopředsedou vlády a ministrem obchodu, turismu a telekomunikací… více ►

Incomingová mise v oblasti lesnictví a lesního hospodářství

les_3

Velvyslanectví České republiky v Bělehradě organizuje incomingovou misi do České republiky v oblasti lesnictví a lesního hospodářství. Akce je připravována v rámci schválených projektů Ministerstva zahraničních věcí České republiky na podporu… více ►

Informace o pořádání semináře „Srbsko jako země vhodná pro české investice“

podani_rukou

Dne 21. března 2019 se uskuteční v Praze jednodenní seminář, jehož cílem je představit Srbsko jako zajímavou destinaci pro české investory. Akce, kterou ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR organizuje společnost Enovation s.r.o. se koná… více ►

Prezentace projektu Aid for Trade 2019 na českém velvyslanectví

thumb

Velvyslanectví České republiky v Bělehradě ve spolupráci s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a srbským Institutem pro standardizaci (ISS) uspořádalo v pátek 1. února 2019 v reprezentačních prostorách… více ►

Výzva k účasti na vodohospodářské misi do Srbska

voda_1_foto_ek

Velvyslanectví ČR v Bělehradě organizuje podnikatelskou misi do Srbska, která bude zaměřena na sektor vodohospodářství a odpadní průmysl. Akce je připravována v rámci schválených projektů na podporu ekonomické diplomacie (PROPED) 2019. více ►