srpski  česky 

rozšířené vyhledávání

Obchod a ekonomika

Zastupitelské úřady České republiky v zahraničí a jejich ekonomické úseky plní významnou roli při prosazování ekonomických zájmů České republiky. Náplní jejich činnosti je podpora národních orgánů a institucí a dalších subjektů při rozvíjení bilaterálních kontaktů, zajišťování skutečností významných pro přípravu národních stanovisek a podkladů, předávání a výměna informací, lobování při prosazování věcí prioritního zájmu a rozvoje hospodářské spolupráce.

Při poskytování podpůrné a poradenské činnosti českým podnikatelským subjektům musí zastupitelské úřady dbát na dodržování principu rovnosti mezi českými podniky a předcházení konfliktu zájmů. Jejich činností v daném teritoriu nesmí docházet k porušování mezinárodních závazků a mezinárodně politických a bezpečnostních zájmů ČR.

Vedoucím ekonomického úseku ZÚ ČR v Bělehradě je Ing. Miroslav Čančík. Kontaktovat nás můžete na +381/11/3336 204, 3336 244 (tel.), +381/11/32 36 448 (fax) nebo e-mailem commerce_belgrade@mzv.cz .

 Na ZÚ ČR v Bělehradě od října 2020 působí rovněž zemědělský diplomat Ing. Vladimír Váňa, jehož náplní je rozvoj bilaterálních vztahů v oblasti zemědělství. Ing. Váňa je příslušný pro teritorium Srbska, Černé Hory, Bosny a Hercegoviny, jakož i Severní Makedonie. Kontakt: +381/11/3336 204, 3336 205 (tel.), +381/11/32 36 448 (fax), vladimir_vana@mzv.cz .
 

Prezentace českých strojařů v Bělehradě

thumb

České firmy se pokoušejí o návrat na srbský trh a Zastupitelský úřad ČR v Bělehradě se jim v tomto úsilí snaží pomáhat. Jednou z konkrétních aktivit je i pořádání individuálních firemních prezentací. více ►

Srbsko – atraktivní destinace pro investory z České republiky

thumb

S cílem představit srbské teritorium českým investorům dne 29. března 2017 se v Praze uskuteční seminář “Investice do Srbska – příležitosti a klíčové otázky”. více ►

Česko pomáhá v Srbsku v oblasti přípravků na ochranu rostlin a reziduí pesticidů

thumb

Česká republika se stala prostřednictvím Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) partnerem v projektu „Further Capacity Building in the area of Plant Protection Products and Pesticides Residues in the Republic of… více ►

Srbský parlament schválil rozpočet na r. 2017

bankovky

Srbský parlament po intenzivním šestidenním jednání schválil rozpočet na r. 2017. Rozpočet byl projektován na základě predikce reálného růstu HDP ve výši 3% a inflace na úrovni 2,4% v r. 2017. Tato čísla vycházejí ze závěrů monitorovací mise… více ►

Incomingová mise srbských podnikatelů do ČR

zelenina_foto_rada_eu_fotolia_1

Ve dnech 17. a 18. října proběhla incomingová mise srbských podnikatelů do ČR. Jednalo se o projekt ekonomické diplomacie realizovaný ve spolupráci s MZe ČR. Dne 17. října přijal delegaci srbských podnikatelů ze segmentu zemědělské výroby a… více ►

České firmy prezentovaly výrobky v oblasti zelených technologií na ZÚ Bělehrad

thumb

Dne 13. října se v reprezentačních prostorách ZÚ Bělehrad konala prezentace a B2B firem v oblasti zelených technologií a produktů. Akce byla uspořádána jako projekt ekonomické diplomacie a v návaznosti na mezinárodní veletrhy ECOFAIR a… více ►

Česká republika na veletrhu Ecofair a Energetika 2016

thumb

Česká republika dnes oficiálně otevřela svůj pavilon na veletrzích ECOFAIR a ENERGETIKA 2016, které probíhají od 12. do 14. října 2016 v Bělehradě, Srbsko. Pod záštitou vládní agentury na podporu exportu CzechTrade se zde v rámci společné účasti… více ►

Tisková zpráva společnosti SEBRE - Nový investor AVALA Filmu

thumb

Bělehrad 17. 6. 2016 – Po mnoha letech nestability se v největším srbském filmovém studiu AVALA Film znovu rozzáří reflektory a spustí kamery. Nový investor - česká společnost SEBRE a.s. koupila v AVALA Film 20% podíl. SEBRE bude… více ►

Srbsko: Prezentace společnosti ASIO

thumb

Dne 14.6.2016 se v prostorách ZÚ Bělehrad konala prezentace společnosti ASIO, spol. s r.o. na téma Technologie pro čištění průmyslových a komunálních odpadních vod. Akce byla uspořádána ve spolupráci s partnerskou místní firmou Orbal Corp d.o.o. více ►

Srbsko: Česká účast na 83. mezinárodním zemědělském veletrhu v Novém Sadě

thumb

V závěru května se v Novém Sadě uskutečnil již 83. mezinárodní zemědělský veletrh. Jedná se o tradičně nejvýznamnější akci tohoto druhu v regionu západního Balkánu. Díky podpoře MZV ČR a MZe ČR se letos mohly české firmy této akce zúčastnit na… více ►