srpski  česky 

rozšířené vyhledávání

Obchod a ekonomika

Zastupitelské úřady České republiky v zahraničí a jejich ekonomické úseky plní významnou roli při prosazování ekonomických zájmů České republiky. Náplní jejich činnosti je podpora národních orgánů a institucí a dalších subjektů při rozvíjení bilaterálních kontaktů, zajišťování skutečností významných pro přípravu národních stanovisek a podkladů, předávání a výměna informací, lobování při prosazování věcí prioritního zájmu a rozvoje hospodářské spolupráce.

Při poskytování podpůrné a poradenské činnosti českým podnikatelským subjektům musí zastupitelské úřady dbát na dodržování principu rovnosti mezi českými podniky a předcházení konfliktu zájmů. Jejich činností v daném teritoriu nesmí docházet k porušování mezinárodních závazků a mezinárodně politických a bezpečnostních zájmů ČR.

Vedoucím ekonomického úseku ZÚ ČR v Bělehradě je Ing. Miroslav Čančík. Kontaktovat nás můžete na +381/11/3336 204, 3336 244 (tel.), +381/11/32 36 448 (fax) nebo e-mailem commerce_belgrade@mzv.cz .

 Na ZÚ ČR v Bělehradě od října 2020 působí rovněž zemědělský diplomat Ing. Vladimír Váňa, jehož náplní je rozvoj bilaterálních vztahů v oblasti zemědělství. Ing. Váňa je příslušný pro teritorium Srbska, Černé Hory, Bosny a Hercegoviny, jakož i Severní Makedonie. Kontakt: +381/11/3336 204, 3336 205 (tel.), +381/11/32 36 448 (fax), vladimir_vana@mzv.cz .
 

Seminář pro země západního Balkánu na téma modernizace železnic

thumb

V průběhu mezinárodního veletrhu "Tehnika" se v prostorách velvyslanectví České republiky v Srbsku konal v rámci projektů na podporu ekonomické diplomacie seminář na téma restrukturalizace a modernizace železnic. více ►

Prezentace společnosti Linet

thumb

Dne 20. dubna v prostorách velvyslanectví proběhla prezentace renomované české společnosti Linet, která vyrábí nemocniční a pečovatelská lůžka a jejího místního zástupce v Srbsku firmy Beopanon Medical. Akce se zúčastnila řada odborníků a… více ►

Návštěva monitorovací mise MMF a Srbský Davos – 23. ročník business fóra v Kopaoniku

thumb

V srbském lyžařském centru Kopaonik se uskutečnil 23. ročník tradičního business fora přezdívaného srbský Davos. Členové srbské vlády, zástupci nezávislých ekonomických institucí a odborné veřejnosti projednávali na tomto setkání zejména… více ►

Český zemědělský diplomat zahájil Kobasicijadu v Turiji

thumb

Dne 27. února zemědělský diplomat českého velvyslanectví v Bělehradě Pavel Svoboda slavnostně zahájil 32. festival klobás Kobasicijada v Turiji u Srbobranu. více ►

Velvyslankyně Ivana Hlavsová na slavnostním dokončení první fáze Prokopu

thumb

Dne 26. ledna se velvyslankyně Ivana Hlavsová zúčastnila slavnostního dokončení první fáze rekonstrukce železniční stanice Bělehrad – Centrum (Prokop). Na realizaci první fáze rekonstrukce se v rámci konsorcia firem vedených srbskou… více ►

Slavnostní zahájení činnosti ENVIROS d.o.o. v Bělehradě

thumb

Dne 08.12.2015 proběhlo v prostorách Zastupitelského úřadu České Republiky slavnostní zahájení činnosti srbské pobočky konzultační společnosti ENVIROS. více ►

Seminář expertů Visegrádské skupiny o hospodaření s odpadními vodami

thumb

České velvyslanectví v Bělehradě uspořádalo v rámci aktivit českého předsednictví Visegrádské skupiny ve spolupráci s visegrádskými kolegy - maďarským, polským a slovenským velvyslanectvím dne 24. listopadu tradiční expertní seminář zaměřený na… více ►

Prezentace českých firem a slavnostní předání zařízení společnosti Agrico

thumb

V rámci projektu ekonomické diplomacie a pracovní návštěvy delegace Ministerstva zemědělství České republiky, kterou povedl ministr Marian Jurečka, se dne 15.10.2015 na farmě "Boro Arsenić" v Žarkovaci u Somboru konal Den otevřených dveří. více ►

Slavnostní zahájení twinningového projektu v oblasti infrastruktury kvality

Dne 22.10.2015 se v prostorách ZÚ Bělehrad konalo oficiální zahájení twinningového projektu „Zvýšení kapacit národního systému pro infrastrukturu kvality a orgánu pro hodnocení harmonizace výrobků v Srbské republice“. Zakázku na… více ►

Dovozní přirážky na mléko a mléčné výrobky

Srbská vláda schválila uvalení dovozních přirážek na mléko ve výši 10 až 20 RSD/kg a pro kysané mléčné výrobky ve výši 10 až 30 RSD/kg. Opatření je účinné od 10. června 2015 s platností na dobu omezenou, tj. nejdéle do 31. prosince 2015. více ►