srpski  česky 

rozšířené vyhledávání

Obchod a ekonomika

Zastupitelské úřady České republiky v zahraničí a jejich ekonomické úseky plní významnou roli při prosazování ekonomických zájmů České republiky. Náplní jejich činnosti je podpora národních orgánů a institucí a dalších subjektů při rozvíjení bilaterálních kontaktů, zajišťování skutečností významných pro přípravu národních stanovisek a podkladů, předávání a výměna informací, lobování při prosazování věcí prioritního zájmu a rozvoje hospodářské spolupráce.

Při poskytování podpůrné a poradenské činnosti českým podnikatelským subjektům musí zastupitelské úřady dbát na dodržování principu rovnosti mezi českými podniky a předcházení konfliktu zájmů. Jejich činností v daném teritoriu nesmí docházet k porušování mezinárodních závazků a mezinárodně politických a bezpečnostních zájmů ČR.

Vedoucím ekonomického úseku ZÚ ČR v Bělehradě je Ing. Miroslav Čančík. Kontaktovat nás můžete na +381/11/3336 204, 3336 244 (tel.), +381/11/32 36 448 (fax) nebo e-mailem commerce_belgrade@mzv.cz .

 Na ZÚ ČR v Bělehradě od října 2020 působí rovněž zemědělský diplomat Ing. Vladimír Váňa, jehož náplní je rozvoj bilaterálních vztahů v oblasti zemědělství. Ing. Váňa je příslušný pro teritorium Srbska, Černé Hory, Bosny a Hercegoviny, jakož i Severní Makedonie. Kontakt: +381/11/3336 204, 3336 205 (tel.), +381/11/32 36 448 (fax), vladimir_vana@mzv.cz .
 

Slavnostní zahájení twinningového projektu v oblasti infrastruktury kvality

Dne 22.10.2015 se v prostorách ZÚ Bělehrad konalo oficiální zahájení twinningového projektu „Zvýšení kapacit národního systému pro infrastrukturu kvality a orgánu pro hodnocení harmonizace výrobků v Srbské republice“. Zakázku na… více ►

Dovozní přirážky na mléko a mléčné výrobky

Srbská vláda schválila uvalení dovozních přirážek na mléko ve výši 10 až 20 RSD/kg a pro kysané mléčné výrobky ve výši 10 až 30 RSD/kg. Opatření je účinné od 10. června 2015 s platností na dobu omezenou, tj. nejdéle do 31. prosince 2015. více ►

Veletrh Tehnika v Bělehradě a související prezentace českých firem

Ve dnech 11. - 15. 5. 2015 se v Bělehradě uskutečnil 59. mezinárodní strojírenský veletrh Tehnika. Tento veletrh je tradičně nejvýznamnější oborovou akcí, která se koná v regionu západního Balkánu. Také letos byla účast vystavovatelů z ČR… více ►

Zasedání Smíšeného výboru pro hospodářskou spolupráci mezi Českem a Srbskem

thumb

Ve dnech 11. a 12. března 2015 se v Bělehradě uskutečnilo 8. zasedání Smíšeného výboru pro hospodářskou spolupráci mezi Českou republikou a Srbskou republikou. Českou delegaci vedl náměstek ministra průmyslu a obchodu Vladimír Bärtl za doprovodu… více ►

Česká účast na modernizaci srbské celní správy

Dne 12. 2. 2015 organizovala Celní správa Srbska slavnostní akci u příležitosti dokončení projektu technické asistence EU při modernizaci celních systémů v Srbsku. Projekt úspěšně realizovaly české firmy AQUASOFT s.r.o. a KOMIX s.r.o. spolu se… více ►