srpski  česky 

rozšířené vyhledávání

Obchod a ekonomika

Zastupitelské úřady České republiky v zahraničí a jejich ekonomické úseky plní významnou roli při prosazování ekonomických zájmů České republiky. Náplní jejich činnosti je podpora národních orgánů a institucí a dalších subjektů při rozvíjení bilaterálních kontaktů, zajišťování skutečností významných pro přípravu národních stanovisek a podkladů, předávání a výměna informací, lobování při prosazování věcí prioritního zájmu a rozvoje hospodářské spolupráce.

Při poskytování podpůrné a poradenské činnosti českým podnikatelským subjektům musí zastupitelské úřady dbát na dodržování principu rovnosti mezi českými podniky a předcházení konfliktu zájmů. Jejich činností v daném teritoriu nesmí docházet k porušování mezinárodních závazků a mezinárodně politických a bezpečnostních zájmů ČR.

Vedoucím ekonomického úseku ZÚ ČR v Bělehradě je Ing. Miroslav Čančík. Kontaktovat nás můžete na +381/11/3336 204, 3336 244 (tel.), +381/11/32 36 448 (fax) nebo e-mailem commerce_belgrade@mzv.cz .

 Na ZÚ ČR v Bělehradě od října 2020 působí rovněž zemědělský diplomat Ing. Vladimír Váňa, jehož náplní je rozvoj bilaterálních vztahů v oblasti zemědělství. Ing. Váňa je příslušný pro teritorium Srbska, Černé Hory, Bosny a Hercegoviny, jakož i Severní Makedonie. Kontakt: +381/11/3336 204, 3336 205 (tel.), +381/11/32 36 448 (fax), vladimir_vana@mzv.cz .
 

Srbský trh v oblasti vodního a odpadového hospodářství je mimořádně atraktivní pro české firmy

thumb

Ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a společností Exponex s.r.o. proběhla v rámci veletrhu Sajam Voda, v bělehradském veletržním centru Belexpocentar ve dnech 17. – 19. listopadu 2021, úspěšná prezentace českých firem. více ►

Teritoriální setkání Srbsko

thumb

Dne 23. září se uskutečnilo v Praze setkání českých podnikatelů s velvyslancem ČR v Srbsku, panem Tomášem Kuchtou, a dalšími hosty, které organizovala Mezinárodní obchodní komora v České republice (ISS-CZ). více ►

Zasedání Smíšeného výboru pro hospodářskou spolupráci

thumb

Ve dnech 23. a 24. září 2021 se v Praze uskutečnilo 13. zasedání Smíšeného výboru pro hospodářskou spolupráci mezi Českou republikou a Srbskou republikou, kterému spolupředsedali náměstkyně ministra průmyslu a obchodu ČR Martina Tauberová a… více ►

Další český investor vstupuje do Srbska

thumb

Srbsko je nadále velmi atraktivní zemí pro české investory, což potvrzuje i rozhodnutí české společnosti Central European Industries (CE Industries) kapitálově vstoupit do srbské společnosti Beohemija. Slavnostní podpis dohody se uskutečnil v… více ►

Čeští zemědělci a potravináři se představí na veletrhu v Novém Sadu

thumb

Čeští zemědělci a potravináři se opět představí na Mezinárodním zemědělském veletrhu „Medjunarodni poljoprivredni sajam 2021“ v Novém Sadu. Jedná o nejvýznamnější akci v oblasti zemědělství a potravinářství v regionu západního… více ►

Projekty v Srbsku může podpořit financování EIB

thumb

Dne 11. srpna se setkal v Bělehradě velvyslanec Tomáš Kuchta s nově jmenovaným ředitelem regionálního zastoupení Evropské investiční banky (EIB) pro západní Balkán Alessandrem Bragonzim. Český velvyslanec se při jednání seznámil s hlavními… více ►

Mimořádný úspěch společnosti AŽD Praha v Srbsku

thumb

Česká společnost AŽD zvítězila v tendrovém řízení na dodávku zabezpečovacího zařízení na úseku Subotica – Horgoš (srbsko-maďarská hranice) na železničním koridoru Bělehrad – Budapešť. V průběhu 11 měsíců by měla firma nainstalovat… více ►

Seminář k rozvojovému projektu „Rozvoj inteligentní mobility v Srbsku a BaH“

thumb

Velvyslanectví České republiky v Bělehradě ve spolupráci se Stálou konferencí měst a obcí Srbska zorganizovalo v Bělehradě dne 11. června seminář nazvaný „České zkušenosti v oblasti chytrých měst a inteligentních transportních… více ►

Český velvyslanec na slavnostním otevření obchodního centra NEST Obrenovac

thumb

Velvyslanec Tomáš Kuchta se ve čtvrtek 27. května zúčastnil slavnostního otevření retailového parku NEST v Obrenovci, který realizovala společnost RC Europe RSB d.o.o. z holdingu české mateřské firmy RC Europe se sídlem v jihomoravském Vyškově. více ►

Srbsko má vysoký zájem o české investory

thumb

V průběhu oficiální návštěvy srbského prezidenta Alexandra Vučiće v České republice, která proběhla ve dnech 17. – 19. května 2021, byl mj. potvrzen vysoký zájem Srbska o české investice. V této souvislosti bylo připomenuto, že srbská… více ►