srpski  česky 

rozšířené vyhledávání

Obchod a ekonomika

Zastupitelské úřady České republiky v zahraničí a jejich ekonomické úseky plní významnou roli při prosazování ekonomických zájmů České republiky. Náplní jejich činnosti je podpora národních orgánů a institucí a dalších subjektů při rozvíjení bilaterálních kontaktů, zajišťování skutečností významných pro přípravu národních stanovisek a podkladů, předávání a výměna informací, lobování při prosazování věcí prioritního zájmu a rozvoje hospodářské spolupráce.

Při poskytování podpůrné a poradenské činnosti českým podnikatelským subjektům musí zastupitelské úřady dbát na dodržování principu rovnosti mezi českými podniky a předcházení konfliktu zájmů. Jejich činností v daném teritoriu nesmí docházet k porušování mezinárodních závazků a mezinárodně politických a bezpečnostních zájmů ČR.

Vedoucím ekonomického úseku ZÚ ČR v Bělehradě je Ing. Miroslav Čančík. Kontaktovat nás můžete na +381/11/3336 204, 3336 244 (tel.), +381/11/32 36 448 (fax) nebo e-mailem commerce_belgrade@mzv.cz.

 Na ZÚ ČR v Bělehradě od října 2020 působí rovněž zemědělský diplomat Ing. Vladimír Váňa, jehož náplní je rozvoj bilaterálních vztahů v oblasti zemědělství. Ing. Váňa je příslušný pro teritorium Srbska, Černé Hory, Bosny a Hercegoviny, jakož i Severní Makedonie. Kontakt: +381/11/3336 204, 3336 205 (tel.), +381/11/32 36 448 (fax), vladimir_vana@mzv.cz.
 

Český velvyslanec na slavnostním otevření obchodního centra NEST Obrenovac

thumb

Velvyslanec Tomáš Kuchta se ve čtvrtek 27. května zúčastnil slavnostního otevření retailového parku NEST v Obrenovci, který realizovala společnost RC Europe RSB d.o.o. z holdingu české mateřské firmy RC Europe se sídlem v jihomoravském Vyškově. více ►

Srbsko má vysoký zájem o české investory

thumb

V průběhu oficiální návštěvy srbského prezidenta Alexandra Vučiće v České republice, která proběhla ve dnech 17. – 19. května 2021, byl mj. potvrzen vysoký zájem Srbska o české investice. V této souvislosti bylo připomenuto, že srbská… více ►

Prestižní ocenění českým firmám v oblasti inovací

thumb

České firmy slaví letos mimořádné úspěchy v oblasti inovací. Na slavnostním ceremoniálu, který proběhl online z Bělehradu dne 15. dubna pod záštitou Srbské asociace kvality, byly mezi nejlepšími v rámci mezinárodní soutěže QIA – Quality… více ►

Srbsko patří mezi velmi atraktivní země pro české podnikatele

thumb

Mimořádný zájem o Srbsko potvrdila početná podnikatelská mise, která doprovázela do Bělehradu ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka dne 30. března 2021. Jednalo se o první doprovodnou zahraniční misi od vypuknutí pandemie covid-19. více ►

Česká developerská skupina RC Europe silně expanduje v Srbsku

thumb

Česká republika získává v Srbsku další významnou pozici jako silný market leader. Společnost RC Europe RSB d.o.o. z holdingu české mateřské firmy RC Europe se sídlem v jihomoravském Vyškově ohlásila otevření již čtvrtého retail parku NEST v… více ►

Česká firma CTP vybuduje největší logistický park v Srbsku

thumb

Česká developerská společnost CTP rozšiřuje svůj průmyslový park CTPark Bělehrad severně od hlavního města Srbska. Od rakouské společnosti Eyemaxx koupila halu s 28,5 tisíci metry čtverečních skladových ploch s přilehlými pozemky pro další… více ►

Velvyslanec T. Kuchta jednal s ministryní T. Matić o česko-srbské ekonomické spolupráci

thumb

V pátek 4. prosince proběhlo pracovní setkání českého velvyslance Tomáše Kuchty se srbskou ministryní obchodu, cestovního ruchu a telekomunikací Tatjanou Matić. Oba partneři zhodnotili kladně dosavadní vývoj vzájemných ekonomických vztahů a… více ►

Úspěšná spolupráce českých firem při modernizaci petrochemického průmyslu v Srbsku

thumb

Významnou roli při modernizaci a revitalizaci srbského petrochemického průmyslu zaujímají dlouhodobě čeští experti. Brněnská firma CB&I s.r.o., dříve pobočka státní společnosti Chemoprojekt s.p., která byla generálním projektantem… více ►

České firmy se mohou zapojit do budování nových chovných kapacit v Srbsku

thumb

Na přelomu tohoto a příštího roku se očekává v Srbsku vyhlášení výzvy pro čerpání prostředků z fondu IPARD, která se bude vztahovat na nákup zemědělské mechanizace a traktorů a rovněž na výstavbu a vybavení stájí. více ►

Zahájení výstavby intermodálního terminálu v Batajnici

thumb

V pátek 13. 11. 2020 se velvyslanec Tomáš Kuchta zúčastnil slavnostního položení základního kamene budoucího intermodálního terminálu v průmyslové zóně Batajnica u Bělehradu za přítomnosti srbského prezidenta pana Aleksandra Vučiće, ministryně… více ►