srpski  česky 

rozšířené vyhledávání

Obchod a ekonomika

Zastupitelské úřady České republiky v zahraničí a jejich ekonomické úseky plní významnou roli při prosazování ekonomických zájmů České republiky. Náplní jejich činnosti je podpora národních orgánů a institucí a dalších subjektů při rozvíjení bilaterálních kontaktů, zajišťování skutečností významných pro přípravu národních stanovisek a podkladů, předávání a výměna informací, lobování při prosazování věcí prioritního zájmu a rozvoje hospodářské spolupráce.

Při poskytování podpůrné a poradenské činnosti českým podnikatelským subjektům musí zastupitelské úřady dbát na dodržování principu rovnosti mezi českými podniky a předcházení konfliktu zájmů. Jejich činností v daném teritoriu nesmí docházet k porušování mezinárodních závazků a mezinárodně politických a bezpečnostních zájmů ČR.

Vedoucím ekonomického úseku ZÚ ČR v Bělehradě je Ing. Miroslav Čančík. Kontaktovat nás můžete na +381/11/3336 204, 3336 244 (tel.), +381/11/32 36 448 (fax) nebo e-mailem commerce_belgrade@mzv.cz.

 Na ZÚ ČR v Bělehradě od října 2020 působí rovněž zemědělský diplomat Ing. Vladimír Váňa, jehož náplní je rozvoj bilaterálních vztahů v oblasti zemědělství. Ing. Váňa je příslušný pro teritorium Srbska, Černé Hory, Bosny a Hercegoviny, jakož i Severní Makedonie. Kontakt: +381/11/3336 204, 3336 205 (tel.), +381/11/32 36 448 (fax), vladimir_vana@mzv.cz.
 

Velvyslanec Kuchta na konferenci VOJVODINA U 2020

thumb

Dne 4. února se v Novém Sadu, hlavním městě a hospodářském centru Vojvodiny, autonomní oblasti Srbska, uskutečnila ekonomická konference VOJVODINA U 2020. více ►

Úspěšná spolupráce při modernizaci petrochemického průmyslu v Srbsku

thumb

Významnou roli při modernizaci a revitalizaci srbského petrochemického průmyslu hrají již dlouhodobě čeští experti. Brněnská firma CB&I s.r.o., dříve pobočka státní společnosti Chemoprojekt s.p., která byla generálním projektantem… více ►

Ministr Aleksandar Antić navštívil Českou republiku

thumb

Ve dnech 16. – 17. ledna navštívila Českou republiku delegace srbského Ministerstva hornictví a energetiky vedená ministrem Aleksandrem Antićem. více ►

Srbsko – atraktivní země pro české investory

thumb

Srbsko se stává v poslední době mimořádně atraktivní zemí pro zahraniční firmy. Hlavní zásluhu na tom má posilující srbské hospodářství a s tím související modernizace a rekonstrukce infrastruktury, zvýšená industrializace, technologický rozvoj,… více ►

Incomingová mise a B2B v sektoru pivovarnictví

thumb

Velvyslanectví České republiky v Bělehradě organizuje incomingovou misi a B2B v oblasti pivovarnictví. Akce je připravována v rámci schválených projektů na podporu ekonomické diplomacie (PROPED) 2020. více ►

Srbská letiště a heliporty úspěšně fungují s českou technikou

thumb

Světelná zabezpečovací zařízení (SZZ), které vyrábí a dodává česká firma Transcon Electronic Systems (TES) z Frýdku Místku, používá již více let pro výstavbu či modernizaci letišť a heliportů srbská specializovaná firma Elgra Vision d.o.o. více ►

Zasedání Smíšeného výboru pro hospodářskou spolupráci

thumb

Ve dnech 2. a 3. prosince 2019 se v Bělehradu uskutečnilo 12. zasedání Smíšeného výboru pro hospodářskou spolupráci mezi Českou republikou a Srbskou republikou, kterému spolu-předsedali srbský státní tajemník ministerstva obchodu, turismu a… více ►

Účast českých firem na veletrhu Sajam Voda

thumb

Letošní mezinárodní veletrh, výstava a konference Sajam VODA se uskutečnily ve dnech 20. – 22. listopadu 2019 v bělehradském veletržním centru Belexpocentar. více ►

České firmy úspěšně dodávají do Srbska systémy protipovodňové ochrany

thumb

Slavnostní prezentace nových protipovodňových systémů ochrany dodaných z České republiky proběhla dne 14. listopadu na nábřeží řeky Sávy ve městě Sremská Mitrovica v severozápadní části Srbska. více ►

Exportní semináře v České republice

thumb

Velvyslanectví České republiky v Bělehradě Vás zve na seminář „Chorvatsko, Srbsko – exportní příležitosti pro české firmy“, který organizuje Ministerstvo zahraničních věcí České republiky ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR… více ►