srpski  česky 

rozšířené vyhledávání

Obchod a ekonomika

Zastupitelské úřady České republiky v zahraničí a jejich ekonomické úseky plní významnou roli při prosazování ekonomických zájmů České republiky. Náplní jejich činnosti je podpora národních orgánů a institucí a dalších subjektů při rozvíjení bilaterálních kontaktů, zajišťování skutečností významných pro přípravu národních stanovisek a podkladů, předávání a výměna informací, lobování při prosazování věcí prioritního zájmu a rozvoje hospodářské spolupráce.

Při poskytování podpůrné a poradenské činnosti českým podnikatelským subjektům musí zastupitelské úřady dbát na dodržování principu rovnosti mezi českými podniky a předcházení konfliktu zájmů. Jejich činností v daném teritoriu nesmí docházet k porušování mezinárodních závazků a mezinárodně politických a bezpečnostních zájmů ČR.

Vedoucím ekonomického úseku ZÚ ČR v Bělehradě je Ing. Miroslav Čančík. Kontaktovat nás můžete na +381/11/3336 204, 3336 244 (tel.), +381/11/32 36 448 (fax) nebo e-mailem commerce_belgrade@mzv.cz .

 Na ZÚ ČR v Bělehradě od října 2020 působí rovněž zemědělský diplomat Ing. Vladimír Váňa, jehož náplní je rozvoj bilaterálních vztahů v oblasti zemědělství. Ing. Váňa je příslušný pro teritorium Srbska, Černé Hory, Bosny a Hercegoviny, jakož i Severní Makedonie. Kontakt: +381/11/3336 204, 3336 205 (tel.), +381/11/32 36 448 (fax), vladimir_vana@mzv.cz .
 

Pracovní návštěva ministryně Marty Novákové do Srbska

thumb

Ve dnech 3. a 4. dubna 2019 bude jednat v Bělehradě ministryně průmyslu a obchodu České republiky Marta Nováková se svými srbskými partnery. Na programu jednání je mj. setkání s místopředsedou vlády a ministrem obchodu, turismu a telekomunikací… více ►

Incomingová mise v oblasti lesnictví a lesního hospodářství

les_3

Velvyslanectví České republiky v Bělehradě organizuje incomingovou misi do České republiky v oblasti lesnictví a lesního hospodářství. Akce je připravována v rámci schválených projektů Ministerstva zahraničních věcí České republiky na podporu… více ►

Informace o pořádání semináře „Srbsko jako země vhodná pro české investice“

podani_rukou

Dne 21. března 2019 se uskuteční v Praze jednodenní seminář, jehož cílem je představit Srbsko jako zajímavou destinaci pro české investory. Akce, kterou ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR organizuje společnost Enovation s.r.o. se koná… více ►

Prezentace projektu Aid for Trade 2019 na českém velvyslanectví

thumb

Velvyslanectví České republiky v Bělehradě ve spolupráci s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a srbským Institutem pro standardizaci (ISS) uspořádalo v pátek 1. února 2019 v reprezentačních prostorách… více ►

Výzva k účasti na vodohospodářské misi do Srbska

voda_1_foto_ek

Velvyslanectví ČR v Bělehradě organizuje podnikatelskou misi do Srbska, která bude zaměřena na sektor vodohospodářství a odpadní průmysl. Akce je připravována v rámci schválených projektů na podporu ekonomické diplomacie (PROPED) 2019. více ►

Možnost účasti na prezentaci produktů českého zbrojního průmyslu v Srbsku

thumb

Velvyslanectví ČR v Bělehradě ve spolupráci s Ministerstvem obrany ČR a Asociací obranného a bezpečnostního průmyslu ČR připravuje podnikatelskou misi do Srbska, která bude zaměřena na sektor obranného průmyslu. Akce je připravována v rámci… více ►

Vývozní a investiční příležitosti na srbském energetickém trhu

thumb

Srbská státní společnost Elektroprivreda Srbije EPS, která je největším producentem elektrické energie v Srbsku plánuje výraznou modernizaci stávajících energetických jednotek a výstavbu několika nových. Společnost zároveň identifikovala více… více ►

Zasedání Smíšeného výboru pro hospodářskou spolupráci v Praze

thumb

Ve dnech 10. a 11. prosince 2018 se v Praze uskutečnilo 11. zasedání Smíšeného výboru pro hospodářskou spolupráci mezi Českou republikou a Srbskou republikou, kterému předsedali náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR Vladimír Bärtl a srbský… více ►

Srbský ministr Branislav Nedimović na pracovní návštěvě v České republice

thumb

Ve dnech 29. - 30. listopadu navštívil ministr pro zemědělství, lesnictví a vodní hospodářství Branislav Nedimović Českou republiku, kde se setkal s ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem. více ►

Srbská ekonomika posiluje

bankovky1

Dobrou zprávou pro české vývozce a investory jsou aktuální data a informace o srbské ekonomice, která se začíná postupně zotavovat. Zejména v posledních měsících je zřejmý značný hospodářský růst a rovněž perspektivy dalšího vývoje jsou… více ►