srpski  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: M. Čančík, Velvyslanectví České republiky v Bělehradě
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Pozvání na podnikatelskou misi doprovázející prezidenta republiky do Srbska

Dovolujeme si Vás pozvat na podnikatelskou misi doprovázející prezidenta republiky Miloše Zemana v termínu 10. -12. 9. 2019 do Srbska. Misi organizuje Hospodářská komora ČR z pověření Kanceláře prezidenta republiky ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Bělehradě a s Obchodní a průmyslovou komorou Srbska.

Podnikatelská mise je vedena prezidentem Hospodářské komory ČR Vladimírem Dlouhým. V plánu je uspořádání srbsko-českého podnikatelského fóra s bilaterálními jednáními mezi českými a srbskými firmami v Bělehradě. V rámci B2B mají účastníci jednání možnost navázat kontakt s novými srbskými partnery nebo rozvinout kontakt s těmi stávajícími.

Jedná se o mimořádnou příležitost jak prohloubit bilaterální spolupráci se Srbskem, jehož ekonomika je v posledních letech na pozitivní růstové trajektorii. Předběžné výsledky zveřejněné v průběhu 1. Q 2019 signalizují nárůst HDP za rok 2018 na úrovni 4,2 %, což patří mezi nejlepší hospodářské výsledky v Evropě. Rovněž prognóza na rok 2019 zůstává značně optimistická (cca 3,5 - 4,0 %).

Dalšímu rozvoji této balkánské země by měl přispět schválený program ekonomických reforem pro období 2019 – 2021, který představila v závěru roku 2018 současná vláda. Nový strategický dokument, který reflektuje i úsilí o budoucí členství v Evropské unii a doporučení Mezinárodního měnového fondu (MMF), se zaměřuje především na zachování finanční stability, podporu vyššího ekonomického růstu, snižování veřejného dluhu, tvorbu pracovních míst a zlepšování životní úrovně. Strukturální a institucionální reformy budou dále cílené srbskou vládou na reformy státem vlastněných společností, na zkvalitnění podmínek na trhu s energií, dopravou, na zlepšení podnikatelského prostředí, atd.

Ekonomové kladně hodnotí snížení rozpočtového deficitu, který oproti období předchozích šesti let klesl za rok 2018 z 11 % na úroveň 5 - 6 %. (Pozn.: Očekává se finální výsledek za rok 2018 na úrovni 5,2 %.) Současný trend rozpočtové odpovědnosti a ekonomické výkonnosti reflektuje rovněž přijatý zákon o státním rozpočtu na rok 2019. Plánované příjmy činí 1246,2 mld. RSD, zatímco výdaje se očekávají ve výši 1.269 mld. RSD.

Významným faktorem posilujícího národního hospodářství je především oživení zahraničního obchodu. Za 2018 došlo celkovým objemem 38,18 mld. EUR k navýšení o 10,9 %.  Nárůst vývozních aktivit přitom dosáhl 8,1 % a u dovozu o 13,0 %. V tomto ohledu je zajímavé, že v Srbsku jsou pouze 3 % společností, které mají majoritní zahraniční vlastnictví. Tyto společnosti ale generují 20 % přidané hodnoty a vývoz dokonce ovlivňují z 50 %. Jedná se především o společnosti působící v bankovním sektoru, automobilovém průmyslu a v oblasti těžby nerostných surovin.

Posilování ekonomické výkonnosti dokládají i další makroekonomické faktory. Například velmi výrazně poklesla inflace, a to na úroveň 2,0 % a srbská měna dokonce nyní patří dle vyjádření Národní banky Srbska (NBS) mezi nejstabilnější světové měny. Tato měnová politika by měla zůstat zachována i pro rok 2019.

Příležitosti pro český export skýtá zejména dopravní průmysl a infrastruktura, energetika, strojírenský průmysl a vodohospodářství nebo stavební průmysl.

Zájemci o účast na podnikatelské misi se mohou přihlásit na emailové adrese veselka@komora.cz, a to nejpozději do 7. června 2019.

Zpracoval: Miroslav Čančík, rada-vyslanec, Velvyslanectví České republiky