srpski  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Slavnostní zahájení twinningového projektu v oblasti infrastruktury kvality

Dne 22.10.2015 se v prostorách ZÚ Bělehrad konalo oficiální zahájení twinningového projektu „Zvýšení kapacit národního systému pro infrastrukturu kvality a orgánu pro hodnocení harmonizace výrobků v Srbské republice“. Zakázku na projekt v hodnotě 1 mil. EUR vyhrálo čistě české konzorcium (Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Český metrologický institut a Český institut pro akreditaci).  90%  financování bylo zajištěné z předvstupního fondu EU,  10%  hradí srbská strana. 

Doba trvání projektu je 21 měsíců. Projekt bude uskutečněn ve spolupráci  českého realizátora a Ministerstva hospodářství Srbské republiky. Monitorováním projektu je pověřena Centrální finanční a kontraktační jednotka srbského Ministerstva financí.
 
Akci zahájila velvyslankyně Ivana Hlavsová uvítáním hostů a zdůrazněním tradičně přátelských vztahů dvou zemí. V úvodní části vystupovali p. Miloš Petrović, státní tajemník srbského Ministerstva hospodářství, pí Ksenija Milenković, úřadující ředitelka Srbského úřadu pro evropskou integraci a p. Steffen Hudolin, vedoucí II. úseku operací Delegace EU v Srbsku.
 
Následovala prezentace projektu, kterou přednesli:
p. Jiří Tesař, zástupce ředitele pro fundamentální metrologii a pí. Silvie Hoffmanová, vedoucí projektu (Český metrologický institut);
p. Miroslav Chloupek, twinningový poradce (Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví)
p. Nikola Mirković, místní twinningový poradce (Ministerstvo hospodářství Srbské republiky). 
 
Očekávané výsledky projektu jsou:
- posílení kapacit v oblasti transpozice EU legislativy v oblasti technických požadavků na výrobky – např. hračky, kosmetika, ATEX;
- zvýšení kapacit Sektoru pro infrastrukturu kvality a bezpečnost výrobků v poskytování služeb a podpoře průmyslu;
- pomoc při transformaci srbské infrastruktury kvality na EU požadavky – zejména organizační změny a posílení oblasti posuzování shody výrobků;
- posílení informovanosti veřejnosti o pravidlech a principech EU v oblasti technické legislativy EU.
 
Celkovým cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti srbských podniků a průmyslu na trhu EU.
 
Úvodní prezentace se zúčastnilo přibližně 80 hostů. Akce byla pozitivně hodnocena jak ze strany prezentujících, tak i účastníků převážně ze srbského ministerstva hospodářství a jeho podřízených orgánů.