srpski  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: eAGRI
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výrazně roste vývoz skotu do Srbska

Během loňského roku se podstatně zvýšil zájem srbských odběratelů skotu o spolupráci s českými dodavateli, kteří postupně nahrazují dřívější dodavatele z Maďarska a Rumunska. Podle statistik ČSÚ vzrostl v roce 2021 vývoz českého skotu do Srbska oproti roku 2020 více než čtyřnásobně. Do Srbska se v posledních letech vyváží stále více také masný skot a to nejen na další výkrm, ale především jalovice pro další chov a také plemenní býci. Několik renomovaných českých firem má již v Srbsku dokonce své zástupce, kteří nabízejí genetický materiál.

V minulosti, v době před pandemií virové nákazy COVID 19, organizovalo Ministerstvo zemědělství ČR incomingové mise klientů ze Srbska ale i sousední Bosny a Hercegoviny do České republiky na jednání k chovatelům skotu. Zde se mohli srbští zákazníci na místě přesvědčit o kvalitě českého chovu a navázat tak potřebné první kontakty.

V roce 2021 se z důvodu opatření proti šíření virové nákazy COVID 19 nerealizovaly žádné incomingové mise, ale o to více probíhala kontaktní práce v Srbsku - zemi působení zemědělského diplomata akreditovaného při Velvyslanectví ČR v Bělehradě. Byla provedena řada osobních jednání se srbskými zákazníky, kteří již v minulosti pracovali s českými dodavateli, ale také jednání s novými potenciálními odběrateli. Kvality českého chovu a možnosti spolupráce s českými chovateli byly mj. představeny na odborném semináři, který pořádalo Sdružení chovatelů masného skotu v Srbsku. V přesunutém termínu koncem září proběhl v Novém Sadě také „Mezinárodní zemědělský veletrh“. Zde Ministerstvo zemědělství ČR podpořilo české firmy tím, že organizovalo oficiální účast se zvýhodněnými podmínkami pro vystavující české společnosti. Na veletrhu se v rámci české oficiální účasti, kromě řady dalších jiných firem prezentovalo několik českých chovatelských společností, které měly řadu jednání se svými stávajícími i novými srbskými partnery. I tato jednání podpořila dodávky chovných býků do Srbska ještě v závěru roku 2021.

Srbsko v posledních letech dotuje nákup jalovic a býků za účelem rozvoje a zkvalitnění chovu skotu. Novou výzvu na čerpání subvencí pro chov dobytka avizoval již ministr zemědělství Branislav Nedimović s tím,  že Srbsko v nejbližší době zavede elektronické podávání žádostí pomocí systému e-Agrar. Od tohoto systému se očekává zrychlení a větší transparentnost procesu zpracování jednotlivých žádostí o subvence.

Podle českého velvyslance Tomáše Kuchty je srbský trh pro české zemědělské společnosti zajímavý právě z hlediska dodávek jalovic a genetického materiálu skotu. Kvalitní genetika českého skotu má v Srbsku velmi dobré jméno a po zveřejnění výzvy na přihlášky na subvence do této oblasti lze očekávat zvýšený zájem srbských odběratelů o české jalovice a také býky.

Zpracovali: Vladimír Váňa, Miroslav Čančík, Zastupitelský úřad České republiky v Bělehradě