srpski  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: MZV ČR
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výzva k předkládání návrhů projektů PROPEA

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky pokračuje v realizaci projektů na podporu ekonomických aktivit českých firem v zahraničí - PROPEA. V rámci projektů PROPEA poskytují akreditované expertní subjekty působící v zahraničí (s podporou českého velvyslanectví v teritoriu) služby ekonomické diplomacie českým firmám, které v příslušném teritoriu působí nebo se na vstup na cílový zahraniční trh připravují.

Projekty PROPEA jsou posunem od podpory jednorázových obchodních operací českých firem k posilování jejich trvalé přítomnosti v zahraničí. Cílem programu je podpořit české exportní firmy i investory. Projekty PROPEA se snaží snížit českým firmám rizika spojená se vstupem na náročné zahraniční trhy a posilují kapacity ČR v podpoře trvalejší přítomnosti firem na zahraničních trzích.

MZV ČR vyhlašuje  výzvu č. 1/2024 k předložení návrhů projektů PROPEA pro rok 2024. Návrhy projektů předkládají potenciální realizátoři (lokální srbské subjekty s právní subjektivitou dle místních předpisů) prostřednictvím Velvyslanectví ČR v Bělehradě vyplněním Identifikačního formuláře projektu PROPEA (v příloze) a doložením dokladu o jejich právní subjektivitě. Návrhy projektů PROPEA – zaslané pomocí vyplněného formuláře v angličtině (viz příloha) opatřeného digitálním podpisem - je možné Velvyslanectví v Bělehradě zaslat nejpozději do 29.9.2023 do 12:00 hodin na e-mailovou adresu: commerce_belgrade@mzv.cz.  

Maximální  možná finanční podpora pro projekt PROPEA realizovaný v rámci jedné země v jednom kalendářním roce je 500 000 Kč.
Prostřednictvím projektů PROPEA mohou české firmy využít například asistenci při zajištění registrace a certifikace svých výrobků nebo při zakládání pobočky v zahraničí. Kompletní sazebník služeb, které mohou české firmy v rámci projektů PROPEA využívat, obsahuje tyto položky:

  • zpracování obchodního plánu pro vstup na trh nebo investici
  • zpracování právní, daňové, finanční a legislativní analýzy
  • uvedení produktů na trh (pomoc při jednání s finančními institucemi, podpora při zřizování účtu a zajištění financování, založení firmy apod.)
  • zajištění licencí, certifikací, registrací produktů a ochranných známek
  • zajištění a ověření dokumentace pro import/export a logistiku
  • vytváření a koordinace dodavatelských a partnerských sítí
  • zajištění propagačních, marketingových a PR služeb
  • podpora při spouštění výroby/zahájení činnosti v případě firem z oboru služeb
  • využití technického zázemí

Pro více informací se prosím neváhejte obrátit na obchodní úsek velvyslanectví v Bělehradě: commerce_belgrade@mzv.cz

Identification Form (DOC, 90 KB)