srpski  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vzájemné ekonomické vztahy

Smluvní základna

Mezivládní dohoda o ekonomické spolupráci
, která byla podepsána v Praze dne 20.7.2005 je základním smluvním dokumentem, který umožňuje podporu vzájemných obchodně-ekonomických vztahů. Mimo jiné zakládá Smíšený česko-srbský výbor.

Protokol k mezivládní dohodě o ekonomické spolupráci mezi oběma zeměmi z r. 2005 byl podepsán dne 4.5.2010 v Bělehradě. Protokol vstoupil v platnost 8. prosince 2010 a vytváří podmínky pro zapojení českých firem do infrastrukturních projektů.

Dohoda mezi Vládou České republiky a Svazovou vládou SRJ o vzájemné podpoře a ochraně investic vstoupila v platnost  dne 29. ledna 2001. Novela dohody, potřebná s ohledem na vstupu ČR do EU a rozdělení soustátí Srbska a Černé Hory byla podepsána v Bělehradě dne 4. června 2010 a vstoupila v platnost 16. března 2011.

Dohoda o zamezení dvojího zdanění byla podepsána v Praze 11.11.2004. Dodatkový protokol k této dohodě byl podepsán v září 2009 a vstoupil v platnost 28. února 2011.

Dne 24. července 2013 v Bělehradě byla podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Srbské republiky o rozvojové spolupráci. V souladu se svým článkem 6 je Dohoda předběžně prováděna ode dne podpisu a vztahuje se na projekty zahájené po 24.7.2013. Dohoda, mimo jiné, umožňuje osvobození všech projektů zahraniční rozvojové spolupráce ČR v Srbsku od placení daně z přidané hodnoty a cla. Vztahuje se nejen na donace poskytované na státní úrovni, ale i dary poskytované kraji a nevládním sektorem.

Vzájemná obchodní výměna (podle údajů ČSÚ v tis. €)

 

  Vývoz Dovoz Obrat Bilance
2010 250 386 138 507 388 893 111 880
2011 389 843 194 263 584 106 195 580
2012 373 838 186 702 560 540 187 137
2013 355 253 322 691 677 944 32 562
2014 387 828 287 691 675 519 100 137
2015 427 395 270 814 698 209 156 580
2016 446 548 299 965 746 513 146 584
2017 537 458 328 957 866 415 208 501
2018 595 241 491 113 1 086 354 104 127
2019 656 283 539 599 1 195 882 116 684
2020 600 928 577 670 1 178 598 23 258
2021 801 408 778 379 1 579 787 23 029
2022 835 822 899 991 1 735 813 - 64 169


Nejvýznamnější položky českého vývozu:       

 • motorová vozidla k dopravě osob
 • koks a polokoks
 • izolované dráty
 • monitory
 • díly a příslušenství motorových vozidel
 • výrobky z kůže a imitace kůže
 • odpad a šrot neželezných kovů     
 • kraftový papír a lepenka
 • zařízení k automatickému zpracování dat
 • konstrukce, tyče a pruty ze železa nebo oceli
 • telefonické přístroje, včetně mobilních
 • butan zkapalněný
 • rozhlasové přijímače
 • elektrické přístroje pro napětí menší než 1000 V
 • elektronické integrované obvody
 • textilie natírané nebo napouštěné a výrobky z nich
 • chemické výrobky a přípravky                       

 

Nejvýznamnější položky českého dovozu:

 • sedadla, včetně dílů 
 • elektrické přístroje pro napětí menší než 1000 V
 • umělá střeva
 • měděné plechy
 • motory a generátory
 • ploché válc. výrobky ze železa a oceli
 • pneumatiky
 • chladničky a mrazničky
 • papír, lepenka
 • polymery propylenu
 • trubky a potrubí
 • prenumatiky pro osobní vozy
 • polyetylen
 • hliník a slitiny hliníku
 • acyklické jednosytné alkoholy