srpski  česky 

rozšířené vyhledávání

Úřední deska

Na úřední desce zastupitelského úřadu České republiky v Bělehradě jsou zveřejňovány písemnosti, které se adresátovi nepodařilo doručit převzetím, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo jiným vhodným způsobem v místě obvyklým podle ustanovení § 169b odst. 4 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s tímto ustanovením zákona č. 326/1999 Sb. se písemnost zveřejní po dobu 15 dnů způsobem umožňujícím dálkový přístup a patnáctým dnem po zveřejnění považuje za doručenou.

 

Číslo žádosti: BELG202009220004

Žadatel:  Dragan KOVAČEVIĆ

Vyvěšeno: 03. 10. 2022

Věc: Oznámení o uložení písemnosti na základě §25 odst. 1 a 2, zák. č. 500/2004 Sb. správního řádu.

Originál „Usnesení“ je možné převzít na Velvyslanectví ČR v Bělehradě v úředních hodinách do 18. 10. 2022

 

Číslo žádosti: BELG201912200008

Žadatel:  Vladimir PANTIĆ

Vyvěšeno: 03. 10. 2022

Věc: Oznámení o uložení písemnosti na základě §25 odst. 1 a 2, zák. č. 500/2004 Sb. správního řádu.

Originál „Usnesení“ je možné převzít na Velvyslanectví ČR v Bělehradě v úředních hodinách do 18. 10. 2022

 

Číslo žádosti: BELG202002120006

Žadatel:  Ivan TRIFUNOVIĆ

Vyvěšeno: 03. 10. 2022

Věc: Oznámení o uložení písemnosti na základě §25 odst. 1 a 2, zák. č. 500/2004 Sb. správního řádu.

Originál „Usnesení“ je možné převzít na Velvyslanectví ČR v Bělehradě v úředních hodinách do 18. 10. 2022

 

Číslo žádosti: BELG202009290002

Žadatel:  Dušan MILANOVIĆ

Vyvěšeno: 03. 10. 2022

Věc: Oznámení o uložení písemnosti na základě §25 odst. 1 a 2, zák. č. 500/2004 Sb. správního řádu.

Originál „Usnesení“ je možné převzít na Velvyslanectví ČR v Bělehradě v úředních hodinách do 18. 10. 2022

 

Číslo žádosti: BELG201908130002

Žadatel:  Miško PLVAN

Vyvěšeno: 03. 10. 2022

Věc: Oznámení o uložení písemnosti na základě §25 odst. 1 a 2, zák. č. 500/2004 Sb. správního řádu.

Originál „Usnesení“ je možné převzít na Velvyslanectví ČR v Bělehradě v úředních hodinách do 18. 10. 2022

 

Číslo žádosti: BELG202201100008

Žadatel:  Miloš CVETKOVIĆ

Vyvěšeno: 04. 10. 2022

Věc: Oznámení o uložení písemnosti na základě §25 odst. 1 a 2, zák. č. 500/2004 Sb. správního řádu.

Originál „Výzva k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí“ je možné převzít na Velvyslanectví ČR v Bělehradě v úředních hodinách do 19. 10. 2022