česky  srpski 

rozšířené vyhledávání

Úřední deska

Na úřední desce zastupitelského úřadu České republiky v Bělehradě jsou zveřejňovány písemnosti, které se adresátovi nepodařilo doručit převzetím, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo jiným vhodným způsobem v místě obvyklým podle ustanovení § 169b odst. 4 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s tímto ustanovením zákona č. 326/1999 Sb. se písemnost zveřejní po dobu 15 dnů způsobem umožňujícím dálkový přístup a patnáctým dnem po zveřejnění považuje za doručenou.

Vyvěšeno dne: 24.08.2020

Bude svěšeno dne: 7.09.2020

Boškić S. (PDF, 71 KB)

Čubranović N. (PDF, 156 KB)

Generalović V. (PDF, 89 KB)

Horvat A. (PDF, 732 KB)

Marić G. (PDF, 149 KB)

Marinac Z. (PDF, 82 KB)

Miletić (PDF, 175 KB)

Milojković S. (PDF, 140 KB)

Potkonjak A. (PDF, 53 KB)

Radukić M. (PDF, 167 KB)

Ristić S. (PDF, 39 KB)

Stepanović D. (PDF, 122 KB)

Tabaš M. (PDF, 78 KB)