srpski  česky 

rozšířené vyhledávání

Úřední deska

Na úřední desce zastupitelského úřadu České republiky v Bělehradě jsou zveřejňovány písemnosti, které se adresátovi nepodařilo doručit převzetím, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo jiným vhodným způsobem v místě obvyklým podle ustanovení § 169b odst. 4 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s tímto ustanovením zákona č. 326/1999 Sb. se písemnost zveřejní po dobu 15 dnů způsobem umožňujícím dálkový přístup a patnáctým dnem po zveřejnění považuje za doručenou.

Vyvěšeno dne: 15. 11. 2021

Bude svěšeno dne: 30. 11. 2021

Dimitrijević D. (PDF, 86 KB)

Despotov Z. (PDF, 81 KB)

Bolić I. (PDF, 219 KB)

Đurović Đ. (PDF, 110 KB)