srpski  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Velvyslanectví České republiky / Ambasada Republike Češke
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Prezentace rozvojového projektu „Bio4Blend“

Dne 25. listopadu proběhla v prostorách Hospodářské komory Srbska prezentace projektu „Bio4Blend“, který realizovala Vysoká škola chemicko-technologická (VŠCHT) ve spolupráci s Národním ropným výborem Srbska NNKS-WPC. Srbskými partnery na projektu byly rovněž  Fakulta strojního inženýrství Bělehradské univerzity, srbská nevládní Asociace pro ropu a plyn SNAGA a Hospodářská komora Srbska.

V úvodu prezentace vystoupil český velvyslanec Tomáš Kuchta, který účastníky seznámil s aktuálními aktivitami české zahraniční rozvojové spolupráce ve světě i v Srbsku. Prezentovaný projekt „Bio4Blend“ byl realizovaný v rámci rozvojového programu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR „Aid for Trade“ pro rok 2021. 

Velvyslanec připomněl dosavadní spolupráci Vysoké školy chemicko-technologické, která již má v Srbsku 5letou tradici, z toho 2x prostřednictvím EBRD CEI a 3x z českého rozvojového programu Aid for Trade. Český titulář  podtrhnul, že tyto projekty jsou přínosem nejenom pro posilování vzájemné obchodní spolupráce, ale zejména napomáhají snazší tranzici Srbska do Evropské unie. Příklad České republiky a zkušenosti spojené s transpozicí evropské legislativy, přístupy a vytváření specifických podmínek v reakci na lokální odlišnosti jsou nepochybně vítaným podnětem a inspirací pro srbskou státní správu.

Předmětem letošního projektu byla problematika obnovitelných paliv využívaných v oblasti dopravy. Legislativa EU v tomto směru prošla několika zásadními kroky: od 5% dobrovolné povinnosti obsahu biosložek v motorových palivech (dle RED=Renewable Energy Directive), přes 10% povinného obsahu v roce 2020 (dle RED II) až po v současnosti projednávané a schvalované RED III, která předpokládá ještě významně vyšší podíly obnovitelných zdrojů v motorových palivech vč. silné podpory elektromobility a cirkulární ekonomiky.

Akce se setkala s mimořádným zájmem ze strany srbských partnerů, mezi nimiž byli zástupci ministerstev, vědeckých pracovišť, vysokých škol, úřadů veřejné správy, soukromých firem a Hospodářské komory Srbska. Jednalo se o zcela unikátní akci v oblasti rozvojové spolupráce, která může významně posílit budoucí rozvoj srbského hospodářství v oblasti motorových paliv a přispět ke zvyšování konkurenceschopnosti místních společností na evropském trhu.

Galerie


Bio4Blend