srpski  česky 

Napredna pretraga
na_celou_sirku
Photo: Josef Brož
Upozorenje na članak Štampa Decrease font size Increase font size

Češka ambasada se uključila u kampanju „Orange the World“

25. novembar je Međunarodni dan protiv nasilja nad ženama. Na ovaj dan svake godine počinje kampanja „Orange the World“, koja se završava 10. decembra na Međunarodni dan ljudskih prava. Ove godine se kampanji priključila i naša ambasada koja će u petak 25. novembra biti osvetljena narandžastom bojom, tradicionalnom bojom kampanje.

Prema poslednjim svetskim istraživanjima skoro 1 od 3 žene starija od 15 godina bila je bar jednom u životu izložena fizičkom ili seksualnom nasilju, bilo od strane intimnog partnera ili druge osobe. Zaštita ljudskih prava i osnovnih sloboda, uključujući i prava žena i devojaka, zajedno sa podrškom demokratije spada i dalje među glavne ciljeve spoljne politike Republike Češke. U skladu sa Koncepcijom podrške ljudskih prava i tranzicione saradnje, Republika Češka u međunarodnim organizacijama podržava ravnopravnost žena i muškaraca i aktivno nastupa protiv nasilja nad ženama i devojkama.

Češka ambasada pitanju nasilja nad ženama dugoročno posvećuje veliku pažnju. Npr. 2021. godine je u saradnji sa nevladinom organizacijom YUCOM realizovan lokalni tranzicioni projekat „Poboljšanje pristupa pravnoj zaštiti za žene žrtve nasilja u Srbiji“. Zahvaljujući njemu obezbeđena je besplatna pravna pomoć za skoro pedeset žena koje su bile žrtve nasilja (uključujući seksualno nasilje, nasilje u porodici i iskorišćavanje dece). Ujedno je na osnovu rezultata opsežnog upitnika urađena analiza „Pravo na besplatnu pravnu pomoć žrtava rodno zasnovanog nasilja u Srbiji“, od koje bi u svom daljem delovanju u ovoj oblasti trebalo da polaze kako Ministarstvo pravde, tako i ostali državni organi. Povrh svega pripremljen je i objavljen plučasovni podcast „Položaj žena u savremenom društvu i rodno zasnovano nasilje nad njima“. Sličan lokalni tranzicioni projekat je realizovan i tokom 2022. godine.

Orange the World

Orange the World