česky  srpski 

Napredna pretraga
dobruska_foto
Photo: (@MZV)
Upozorenje na članak Štampa Decrease font size Increase font size

Obrazovni programi za pripadnike češke manjine za 2020. godinu

Obrazovni program i nastava češkog jezika i književnosti u inostranstvu za pripadnike češke nacionalne manjine sastavni su deo vladinog Programa podrške češke kulturne baštine.

 

Obrazovni programi - uslovi, termini

1) Stipendirani semestralni studijski boravci

2) Četvoronedeljni kurs češkog jezika za pripadnike češke manjine

3) Dvonedeljni kurs metodike nastave češkog jezika za nastavnike iz redova zajednica češke manjine

 

1) Stipendirani semestralni studijski boravci

Stipendije su namenjene studentima pripadnicima češke manjine s prvenstvenom usmerenošću na sledeće smerove: češki jezik za strance, a zatim i u zavisnosti od kapaciteta pojedinačnih fakulteta i nivoa znanja jezika, predavanje češkog jezika i književnosti, istorija, etnologija, istorija umetnosti i teologija. Radi se uglavnom o smerovima koji su u vezi sa podrškom održavanja i razvoja znanja češkog jezika i književnosti. Uslov je dobro poznavanje češkog jezika.

Aplikacioni formular i više informacija možete naći na internet stranici Doma za međunarodnu saradnju.

 Termini za popunjavanje elektronske prijave su:

  • za jednosemestralne studije u zimskom semestru akademske godine 2020/2021. (od septembra 2020. do februara 2021) do 15. 3. 2020;
  • za dvosemestralne studije u zimskom i letnjem semestru akademske godine 2020/2021. (od septembra 2020. do juna 2021) do 15. 3. 2020;
  • za jednosemestralne studije u letnjem semestru akademske godine 2020/2021. (od februara 2021. do juna 2021) do 15. 8. 2019.

 Termini za predaju prijava Ambasadi su:

  • za jednosemestralne studije u zimskom semestru akademske godine 2020/2021. (od septembra 2020. do februara 2021) do 20. 3. 2020;
  • za dvosemestralne studije u zimskom i letnjem semestru akademske godine 2020/2021. (od septembra 2020. do juna 2021) do 20. 3. 2020;
  • za jednosemestralne studije u letnjem semestru akademske godine 2020/2021. (od februara 2021. do juna 2021) do 21. 8. 2020.

Ambasadi se dostavlja sledeća dokumentacija u dva primerka: elektronski popunjena i odštampana prijava, biografija, lekarsko uverenje, detaljan studijski program, kopija pasoša, preporuka udruženja.

Napomena: Neophodno je da učesnici semestralnog studijskog boravka prihvate termine studija navedene u Rešenju o priznavanju stipendije, kao i da studije pohađaju u celom navedenom periodu, uključujući i ispitni rok.

 

2) Četvoronedeljni kurs češkog jezika za pripadnike češke manjine (od 2019. godine se održava u Podjebradima)

Termin kursa: 17. 7 - 14. 8. 2020.

Četvoronedeljni letnji kurs je namenjen pripadnicima češke dijaspore starijiom od 18 godina, koji žele da nauče češki jezik ili da ga usavrše. Imaju mogućnost da se upoznaju sa češkom kulturom, kao i da upoznaju Republiku Češku. Nauka se odvija pod rukovodstvom iskusnih pedagoga i u grupama, formiranim na osnovu nivoa znanja jezika. Za učesnike kursa je pripremljen i bogat program vannastavnih aktivnosti. Nastava se sastoji od ukupno 120 časova nastave u grupama, oformljenim na osnovu nivoa znanja jezika.

Mesto održavanja kursa: Učionica se nalazi na 4. spratu zgrade, bez mogućnosti korišćenja lifta. Studenti ovaj put prolaze minimalno dva do tri puta dnevno. Dalje je neophodno računati i na pešačenje od smeštaja do mesta gde se održava nastava i gde su obezbeđeni obroci, kao i na izlete i ekskurzije van Podjebrada.

Aplikacioni formular možete naći na internet stranici Doma za međunarodnu saradnju. Prijave je potrebno popuniti eletronski do 15. 3. 2020, a Ambasadi dostaviti najkasnije do 20. 3. 2020. (pored štapmane, popunjene i potpisane prijave, dostavlja se i preporuka udruženja).

Napomena: Neophodno je da učesnici kurs apsolviraju u punom obimu, kurs nije moguće podeliti između nekoliko učesnika.

 

3) Dvonedeljni kurs metodike nastave češkog jezika za nastavnike iz redova zajednica češke manjine

Termin kursa: 24.8 – 4.9.2020.

Kurs je namenjen nastavnicima iz redova pripadnika češke manjine. Učesnici apsolviraju dvonedeljnu intenzivnu nastavu metodike sa ciljem usavršavanja i stabilizovanja forme predavanja češkog jezika. Sastavni deo kursa je i poseta stručnim radnim mestima koja su u vezi sa češkim jezikom i književnošću. 

Aplikacioni formular i više informacija možete naći na internet stranici Doma za međunarodnu saradnju. Prijavu je potrebno elektronski popuniti najkasnije do 15. 3. 2020, a Ambasadi dostaviti do 20. 3. 2020. Mišljenje udruženja češke manjine o prijavi svog člana mora da sadrži podršku i obrazloženje učešća u korist razvoja obrazovnih i kulturno-prosvetnih aktivnosti zajednice.

Napomena: Neophodno je da učesnici kurs apsolviraju u punom obimu, kurs nije moguće podeliti između nekoliko učesnika.