česky  srpski 

Napredna pretraga
dobruska_foto
Photo: (@MZV)
Upozorenje na članak Štampa Decrease font size Increase font size

Obrazovni programi za pripadnike češke zajednice za 2021. godinu

Obrazovni program i nastava češkog jezika i književnosti za pripadnike češke nacionalne manjine sastavni su deo vladinog Programa podrške češke kulturne baštine.

VAŽNA NAPOMENA:

Svim kandidatima bismo želeli da skrenemo pažnju na to da su održavanje kurseva i uslovi ulaska u Republiku Češku podložni promenama, a sve u vezi sa aktuelnom pandemijom virusa korona (nepredvidivost daljeg razvoja situacije u pojedinačnim zemljama, otvaranje granica, mogućnost obaveznog karantina, mogućnosti prevoza, obaveza prilaganja negativnog PCR testa ili potvrde o vakcinaciji i sl).

 

Obrazovni programi - uslovi, termini

1) Stipendirani semestralni studijski boravci

2) Četvoronedeljni kurs češkog jezika za pripadnike češke manjine

3) Dvonedeljni kurs metodike nastave češkog jezika za nastavnike iz redova zajednica češke manjine

 

1) Stipendirani semestralni studijski boravci

Stipendije su namenjene studentima pripadnicima češke manjine s prvenstvenom usmerenošću na sledeće smerove: češki jezik za strance, a zatim i u zavisnosti od kapaciteta pojedinačnih fakulteta i nivoa znanja jezika, predavanje češkog jezika i književnosti, istorija, etnologija, istorija umetnosti i teologija. Radi se uglavnom o smerovima koji su u vezi sa podrškom održavanja i razvoja znanja češkog jezika i književnosti. Uslov je dobro poznavanje češkog jezika.

Aplikacioni formular i više informacija možete naći na internet stranici Doma za međunarodnu saradnju.

 Termini za popunjavanje elektronske prijave su:

  • za jednosemestralne studije u zimskom semestru akademske godine 2021/2022. (od septembra 2021. do februara 2022) do 15. 3. 2021;
  • za dvosemestralne studije u zimskom i letnjem semestru akademske godine 2021/2022. (od septembra 2021. do juna 2022) do 15. 3. 2021;
  • za jednosemestralne studije u letnjem semestru akademske godine 2021/2022. (od februara 2022. do juna 2022) do 15. 8. 2021.

Odmah nakon popunjavanja elektronske prijave, a najkasnije u roku od nedelju dana od naznačenog termina, Ambasadi se dostavlja sledeća dokumentacija u dva primerka: elektronski popunjena i odštampana prijava, biografija, lekarsko uverenje, detaljan studijski program, kopija pasoša, preporuka udruženja.

Napomena: Neophodno je da učesnici semestralnog studijskog boravka prihvate termine studija navedene u Rešenju o priznavanju stipendije, kao i da studije pohađaju u celom navedenom periodu, uključujući i ispitni rok.

 

2) Četvoronedeljni kurs češkog jezika za pripadnike češke manjine

Termin kursa: 16. 7 - 13. 8. 2021.

Četvoronedeljni letnji kurs je namenjen pripadnicima češke dijaspore starijim od 18 godina, koji žele da nauče češki jezik ili da ga usavrše. Imaju mogućnost da se upoznaju sa češkom kulturom, kao i da upoznaju Republiku Češku. Nastava se odvija pod rukovodstvom iskusnih pedagoga i u grupama, formiranim na osnovu nivoa znanja jezika. Za učesnike kursa je pripremljen i bogat program vannastavnih aktivnosti. Nastava se sastoji od ukupno 120 časova nastave u grupama, oformljenim na osnovu nivoa znanja jezika.

Mesto održavanja kursa: Biće naknadno objavljeno.

Aplikacioni formular je dostupan na internet stranici Doma za međunarodnu saradnju. Prijave je potrebno popuniti eletronski do 15. 3. 2021, a Ambasadi dostaviti odmah nakon toga ili najkasnije u roku od nedelju dana nakon naznačenog termina. Pored štampane, popunjene i potpisane prijave, dostavlja se i preporuka udruženja.

Neophodno je da učesnici kurs apsolviraju u punom obimu, kurs nije moguće podeliti između nekoliko učesnika.

VAŽNA NAPOMENA: Komisija će tokom odabira kandidata za 2021. godinu dati prednost prijavama onih kandidata koji su se prijavili 2020. godine i tada ispunili sve uslove za dobijanje stipendije. Dakle, i ovi kandidati moraju popuniti online aplikacioni formular za kurs u 2021. godini, gde će u delu Další informace / Other Information navesti da su slali prijavu i prethodne godine. Dalji postupak za slanje prijave je standardan.

 

3) Dvonedeljni kurs metodike nastave češkog jezika za nastavnike iz redova zajednica češke manjine

Termin kursa: 23.8 – 3.9.2021.

Kurs je namenjen nastavnicima iz redova pripadnika češke manjine. Učesnici apsolviraju dvonedeljnu intenzivnu nastavu metodike sa ciljem usavršavanja i stabilizovanja forme predavanja češkog jezika. Sastavni deo kursa je i poseta stručnim radnim mestima koja su u vezi sa češkim jezikom i književnošću. 

Aplikacioni formular je dostupan na internet stranici Doma za međunarodnu saradnju. Prijavu je potrebno elektronski popuniti najkasnije do 15. 3. 2021, a Ambasadi dostaviti odmah nakon toga ili najkasnije u roku od nedelju dana od naznačenog termina. Mišljenje udruženja češke manjine o prijavi svog člana mora da sadrži podršku i obrazloženje učešća u korist razvoja obrazovnih i kulturno-prosvetnih aktivnosti zajednice.

Napomena: Neophodno je da učesnici kurs apsolviraju u punom obimu, kurs nije moguće podeliti između nekoliko učesnika.