srpski  česky 

Napredna pretraga
Upozorenje na članak Štampa Decrease font size Increase font size

Kako da dobijem Potvrdu o pripadnosti češkoj manjinskoj zajednici?

Potvrdu o pripadnosti češkoj manjinskoj zajednici izdaje specijalni punomoćnik za pitanja nacionalne manjine Ministarstva spoljnih poslova Republike Češke. Potvrda ima deklarativni karakter i predaje se uz zahtev za stalni boravak. „Potvrda“ ne sme biti starija od 180 dana prilikom predaje zahteva za stalni boravak.

Zahtev za potvrdu o pripadnosti češkoj manjinskoj zajednici može se podneti u Ambasadi Republike Češke u Beogradu nakon što dogovorite termin putem imejla: consulate_belgrade@mzv.cz

Zahtev se predaje na propisanom obrascu. Obrazac je potrebno popuniti latinicom, na češkom jeziku. Podnosilac zahteva koji ne vlada dovoljno dobro češkim jezikom da bi mogao sam da sastavi na češkom svoju biografiju i informacije o kontaktima sa češkom jezičkom i kulturnom sredinom, ova dokumenta predaje napisana na jeziku kojim vlada uz overen prevod na češki jezik. Zahtevi koji budu sadržali gore navedena dokumenta koji su rezultat očiglednog kopiranja biće vraćeni.

Uz zahtev se predaju sledeća dokumenta na češkom jeziku ili sa overenim prevodom na češki:

- Kratka biografija (lični i kontakt podaci, obrazovanje, radno iskustvo i slično).

- Potvrda o članstvu u udruženju češke manjine.

- Rešenje o upisu u poseban birački spisak češke nacionalne manjine.

- Porodično stablo (navesti samo pretke sa češkim poreklom sve do osobe koja je došla sa teritorije današnje Republike Češke).

- Informacije o vezama sa češkom jezičkom i kulturnom sredinom (nekoliko rečenica o upotrebi češkog jezika u porodici, interesovanjima podnosioca zahteva za češku kulturu, posete Češkoj itd).

- Izvod iz matične knjige rođenih podnosioca zahteva (crkvena krštenica nije potrebna) s overenim prevodom na češki.

- Izvodi iz matične knjige rođenih i venčanih za pretke u direktnoj liniji (molimo vas da prilažete ranije izdavane izvode u koje je upisivana nacionalnost - u Prag se šalju overene kopije, dok originali ostaju kod podnosioca zahteva).

Više informacija možete naći na internet strani Ministarstva spoljnih poslova Republike Češke.

Zahtev se, uz prateću dokumentaciju, predaje u dva primerka (overene kopije i obične kopije). Ukoliko želite da jedan komplet dokumentacije zadržite, molimo Vas da kopirate dokumentaciju pre predaje. Postupak traje 2 meseca.

Napominjemo da će zahtev biti odbijen ukoliko se pokaže da sadrži neslaganja i protivrečnosti koje potvrđuju da je zahtev kopiran ili da su navedeni netačni podaci.

Prilozi

FORMULÁŘ 72 KB DOC (Word) 29.10.2021.