srpski  česky 

Napredna pretraga
na_celou_sirku
Photo: Ambasada Republike Češke
Upozorenje na članak Štampa Decrease font size Increase font size

Učešće Republike Češke u tvining projektu u oblasti inspekcije rada

U sredu, 9. juna, u Beogradu je održana završna konferencija tvining projekta pod nazivom „Podrška i unapređenje zdravlja na radu i inspekcije rada u Republici Srbiji“.

Ovaj projekat je realizovan zahvaljujući partnerstvu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije, Ministarstva za rad, socijalne poslove i porodicu Republike Slovačke i Državne kancelarije inspekcije rada Republike Češke. Realizacija projekta je trajala 28 meseci.

Na završnoj konferenciji, na kojoj su učestvovali ministarka Darija Kisić Tepavčević, zamenica šefa DEU Mateja Norčič Štamcar, ambasador Republike Slovačke Fedor Rosoha i ambasador Republike Češke Tomaš Kuhta, istaknuto je da su jačanjem ukupnog kapaciteta srpskog inspektorata za rad ciljevi projekta ispunjeni. U ciljeve konkretno spadaju aktualizacija stručne osposobljenosti srpskih inspektora rada za kontrolu poštovanja pravnih propisa u oblasti bezbednosti i zaštite zdravlja na radu, standardizacija aktivnosti inspekcije rada na osnovu utvrđenih postupaka, standarda i metoda rada, stvaranje sistema obrazovanja i stručne obuke inspektora rada u okviru celoživotne edukacije i osnivanje edukacionog centra. Edukacioni program usmeren na sticanje novih veština, znanja i kompetencija značajno je unapredio stručnu osposobljenost inspektora rada. Takođe, nekoliko desetina srpskih inspektora rada je obučeno za vršenje dalje obuke svojih kolega i ostalih subjekata zaposlenih u oblasti bezbednosti i zaštite zdravlja na radu.        

Izrađen je nacrt novog zakona o transparentnom i funkcionalnom osiguranju bezbednosti i zdravlja na radu, a pripremljena je i dokumentacija za izradu registra bezbednosti i zdravlja na radu. 

Takođe je izrađen set preporuka vezanih za održivost rezultata projekta zajedno sa koracima koje je potrebno preduzeti u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Vrednost projekta, koji je u potpunosti finansiran iz sredstava Evropske unije, je 1,5 miliona evra.