česky  srpski 

Napredna pretraga
bsf_1
Photo: (@MZV)
Upozorenje na članak Štampa Decrease font size Increase font size

Beogradski bezbednosni forum

Prvi beogradski bezbednosni forum je održan od 14. do 16. septembra 2011. godine i glavna tema foruma je bila: „Balkan i globalna bezbednost: šta nam je zajedničko, a šta nas razlikuje?

Prvi Beogradski bezbednosni forum su organizovale tri lokalne nevladine organizacije (Beogradski fond za političku izuzetnost, Evropski pokret u Srbiji i Beogradski centar za bezbednosnu politiku) u nameri da Beograd i region pozicioniraju na mapi svetskih bezbednosnih foruma na kojima se raspravlja o strateškim temama. Više od BSF_2300 visokih zvaničnika iz evropskih zemalja, predstavnika Evropske Unije, NATO-a, naučno-istraživačkih instituta, civilnog društva, poslanika i novinara, učestvovalo je na forumu koji je  održan  od 14. do 16. septembra 2011. godine. Glavna tema foruma je bila: „Balkan i globalna bezbednost: šta nam je zajedničko, a šta nas razlikuje?“ Preko 70 stranih gostiju raspravljalo je o temama kao što su: energetska bezbednost; nova uloga Turske, NATO-a i Rusije u Evropi; posledice promena režima na Bliskom Istoku na našu bezbednost; recepti za uspešnu regionalnu bezbednosnu saradnju; iskustva žena na čelu ministarstava odbrane ili međunarodnih organizacija itd.

BSF_3Balkanskom regionu je potrebna Srbija kao član NATO-a, uprkos činjenici da Beograd zastupa stav da je za sada članstvo u Programu Partnerstvo za mir dovoljan okvir za saradnju sa alijansom. To se moglo čuti u toku panela „NATO i bezbednosni izazovi sa kojima se suočava Jugoistočna Evropa“. Bez članstva u NATO-u, Srbija i dalje može da doprinese bezbednosti u regionu. To je dokazano uzdržanom reakcijom nakon jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova, naveli su učesnici.

Glavna tema u toku ovog zasedanja bila je posvećena podršci javnosti članstvu u NATO-u. Iako u Srbiji članstvo podržava oko 20 procenata javnosti, u toku ove debate moglo se čuti da ukoliko bi se organizovalo glasanje o članstvu u Narodnoj skupštini Republike Srbije, kao u slučaju kada se glasalo o neutralnosti, ovo bi takođe moglo da rezultira povećanjem javne podrške članstvu Srbije u ovoj organizaciji. Ovo bi moglo da se desi samo ukoliko bi politička volja postala više orjantisana ka NATO-u.

Konačna ocena u toku diskusije je to da bi Srbija trebalo da bude članica NATO-a kao i ostale države u regionu zbog opšte sigurnosti.

BSF_4Beogradski bezbednosni forum je organizovan u saradnji sa Balkanskim fondom za demokratiju i Slovačkom atlantskom komisijom, kao i uz podršku Razvojnog programa Ujedninjenih nacija, SlovakAida, kao i Ambasada Kraljevine Norveške, Sjedinjenih Američkih Država i Republike Slovačke, Ministarstva spoljnih poslova Republike Češke, NATO-a i Evropskog fonda za Balkan. Prijatelji foruma su: Holcim, Fondacija Konrad Adenauer, Britanska ambasada u Beogradu i Ženevski centar za demokratsku kontrolu oružanih snaga.