česky  srpski 

Napredna pretraga
x2012_11_12_1
Photo: (@MZV)
Upozorenje na članak Štampa Decrease font size Increase font size

Kurs podrške zemlje domaćina i logističkog ispitivanja

U saradnji Univertizeta odbrane i Kontaktne ambasade NATO-a u Beogradu za kalendarsku 2012. godinu planirano je ukupno šest aktivnosti usmerenih na logističku oblast. Poslednja akcija ove godine bilo je kurs podrške zemlje domaćina i logističkog ispitivanja koji je održan u periodu 15 - 26. oktobra 2012, a obezbeđen je od strane Katedre za logistiku Fakulteta za ekonomiju i menadžment. U kursu su učestvovali pripadnici oružanih snaga Srbije i Makedonije.

Sastavni deo kursa bile su ujedno i radne posete Bazi materijala Štjepanov, Distribucionom centru Pardubice i vojnom području Bžezina. Cilj je pre svega obavljanje logističkog ispitivanja u cilju dobijanja osnove za realizaciju zadataka prijema, okupljanja, daljeg premeštanja i integracije. Učesnici kursa će stečena znanja iskoristiti u procesu planiranja realizacije logističke podrške.

Jednog od učesnika kursa, majora Nikolu Angelova, pitali smo šta misli o sadržaju kursa i njegovom celokupnom nivou: „Veoma sam zadovoljan kvalitetom predavanja i nivoom lektora. Nadam se da ću stečena iskustva iskoristiti u okviru daljeg učešća u međunarodnim vežbama. Ujedno bih želeo da dodam da je kvalitet našeg obezbeđenja od strane domaćina Univerziteta odbrane na veoma visokom nivou.“