česky  srpski 

Napredna pretraga
Upozorenje na članak Štampa Decrease font size Increase font size

Predstavnik stalne delegacije ČR u NATO-u u Srbiji

Šef odbrambenih savetnika stalne delegacije ČR u Briselu gospodin Radomir Jahoda u okviru svoje radne posete Srbiji učestvovao je u nekoliko akcija organizovanih od strane nevladinih organizacija, koje su bile usmerene na evroatlantske integracije Srbije, regionalnu saradnju i bezbednost, kao i na češka iskustva sa članstvom u NATO-u.

Predstavnik stalne delegacije ČR u NATO-u u Srbiji

U periodu 19 – 22. oktobra 2011, šef odbrambenih savetnika stalne delegacije ČR u Briselu boravio je u radnoj poseti Srbiji, koja je realizovana u okviru projekata nevladinih organizacija za ovu godinu u kojima učestvuje Češka Republika.

Prvi nastup je održan u Nišu, gde je nevladina organizacija BFPE (Belgrade Fund for Political Excellence) pripremila seminar na temu „Bezbednosni izazovi u regionu“. Pored studenata i lokalnih ličnosti iz javnog života, na seminaru su učestvovale takođe predsednica BFPE gospođa Sonja Liht i pukovnik Katarina Štrbac iz Ministarstva odbrane. Gospodin Jahoda je govorio posebno o češkim iskustvima u okviru V4 i povezanosti EU i NATO-a u bezbednosnim i odbrambenim pitanjima. Veoma dragocena je bila debata koja je trajala više od sat vremena i koja se, osim regionalne saradnje, takođe dotakla i situacije na Kosovu, reforme srpskih oružanih snaga i sl. Seminar su snimala lokalna medija za korišćenje na lokalnim televizijama.

Druga stanica gospodina Jahode je bila u južnosrpskom Vranju, gde Kontaktna ambasada NATO već treću godinu održava veoma dobru i konkretnu saradnju sa tamošnjom nevladinom organizacijom IFI (Initiative for Integrations). Javna tribina koja je održana u lokalnoj opštini uz prisustvo više od 20 zainteresovanih iz redova mlade generacije, a takođe i nekoliko predstavnika grada, organizovana je sa ciljem da se objasne iskustva ČR iz pristupnog procesa NATO-u i šta znači za Srbiju njeno članstvo u programu NATO/PzM. Osim prezentacije, održana je veoma zanimljiva debata na razne teme, koja nije izbegla ni trenutnu situaciju na severu Kosova i ulogu Alijanse u njenom rešavanju. Gospodin Jahoda je takođe dao intervju za dnevni list Danas.

Za veoma zanimljivu akciju, u kojoj je gospodin Jahoda učestvovao u Beogradu, smatramo radni doručak sa mladim predstavnicima srpskih parlamentarnih stranaka, koji su organizovali članovi nevladine organizacije TransConflict Serbia. Na pomenutom radnom doručku je prisustvovalo oko četrdeset mladih budućih političara iz svih parlamentarnih političkih stranaka, izuzev omladine Srpske radikalne stranke koja nije prihvatila poziv. Iako su bile zastupljene političke stranke sa različitim političkim programom i po shvatanjima na različitim stranama srpske političke scene, nakon uvodne reči gospodina Jahode, diskusija je bila veoma kultivisana i korektna. Sastav pitanja svedoči o tome da budući političari poseduju veoma dobra znanja o bezbednosnoj problematici, a pitanjima vezanim za evroatlantske integracije često se bave i na forumima pri drugim prilikama.

Osim ove uspešne akcije, početkom decembra ove godine u Beogradu će biti održana Konferencija o neutralnosti, koju organizuje ISAC (International and Security Affairs Centre), još jedna od naših partnerskih nevladinih organizacija. Tokom pomenute konferencije, koju diplomatsko predstavništvo ČR u Beogradu u ulozi KA NATO takođe podržava, nastupiće zamenik direktora Odbora za bezbednosnu politiku MSP ČR gospodin Jirži Kirian.