česky  srpski 

Napredna pretraga
Upozorenje na članak Štampa Decrease font size Increase font size

Rezime završnog izveštaja KA NATO-a

Republika Češka je vršila funkciju Kontaktne ambasade NATO-a u Beogradu u dva uzastopna dvogodišnja mandata, prvi u periodu 2009 – 2010, a drugi 2011 – 2012. Interesovanje Republike Češke za ovu funkciju izražavalo je činjenicu da je zapadni Balkan jedan od dugoročnih prioriteta spoljne politike Češke, kao i uverenje da Češka u ovoj oblasti na relaciji Srbija – NATO može da odigra konstruktivnu ulogu.

Republika Češka se tokom svog mandata u Beogradu oslanjala na iskustva stečena vršenjem ove funkcije na prethodne tri destinacije (Litvanija, Austrija, Izrael), a ujedno je poštovala specifičnosti koje podrazumeva odnos Srbije kao partnerske zemlje NATO-a sa neutralnim vojnim statusom.

Češka je nastojala da vrši funkciju KA NATO-a u Beogradu s akcentom na aktivnoj saradnji s nevladinim i vladinim sektorom, na podršci pristupanja Srbije programu Partnerstvo za mir (PfP) i na aktivnosti javne diplomatije s ciljem da se poboljša svest javnosti o delatnosti NATO-a, o njegovom razvoju u poslednjem periodu i o širem krugu aktuelnih bezbednosno-političkih pitanja u evroatlantskoj sredini.  

Neophodni uslov za uspešno delovanje Ambasade Republike Češke u Beogradu kao KA NATO-a bilo je sinergijsko delovanje MO i MSP Republike Češke, angažovanje njihovih visokih predstavnika, stručna podrška pružena na svim nivoima ovih resora i uključenje češke SD NATO.

Za efektivni rad KA NATO-a u skladu sa nivoom ambicija koje je Češka u ovu destinaciju uložila, Ambasada je za ovu misiju bila personalno, tehnički i finansijski obezbeđena.

Za agendu KA NATO-a je MSP Češke godišnje izdvajalo sredstva za projekte koje su realizovale srpske nevladine organizacije. Za prethodne 4 godine je na ovaj način podržano 25 projekata usmerenih na proširenje i produbljenje znanja raznih grupa srpske javnosti o temama koje su bile relevantne KA NATO-a. 

U ukupnom finansijskom angažmanu Republike Češke značajan udeo imalo je MO Češke, koje je na poseban način i iznad okvira uobičajenog godišnjeg plana aktivnosti, tokom sve četiri godine jačalo bilateralnu vojnu saradnju sa srpskom vojskom s usmerenošću na oblasti logistike, vojnog obrazovanja i zaštite od oružja za masovno uništenje. MO je u ovom periodu obezbedilo kratkoročne studijske boravke u Češkoj za ukupno 132 pripadnika MO i VRS, kao i za 123 kadeta Vojne akademije u Beogradu.

Ambasada je jednom mesečno izdavala u elektronskoj formi dvojezični newsletter o glavnim događajima u Alijansi. Newsletter je dobijalo oko 800 srpskih i stranih adresata. Na internet stranici Ambasade Republike Češke, u poglavlju KA NATO-a, redovno su objavljivane informacije o najvažnijim događajima vezanim za delatnost Kontaktne ambasade.

Ambasada Češke kao KA NATO je pored svojih aktivnosti pružala podršku i za sastanke zaposlenih IS NATO HQ, MLO, regionalnih komandi alijanse, kao i diplomatskih i vojnih predstavnika zemalja članica, akreditovanih u Beogradu.

Dugoročno delovanje KA NATO-a u Beogradu Republika Češka smatra za značajnu i višestruku investiciju u jačanje bezbednosti i stabilnosti u regionu zapadnog Balkana. U narednim godinama Republika Češka će se na nju nadovezati nastavkom angažovanog delovanja u Srbiji i intenzivnom bilateralnom saradnjom.