česky  srpski 

Napredna pretraga
Upozorenje na članak Štampa Decrease font size Increase font size

Simulacija NATO u Srbiji

Uvodni Model NATO Srbija održan je 20 - 22. maja u Beogradu i pružio je visokoškolskim studentima iz cele Srbije mogućnost da neposredno dožive odlučivanje zasnovano na konsenzusu u strukturi NATO-a.

Simulacija NATO u Srbiji

Uvodni Model NATO Srbija održan je 20 - 22. maja u Beogradu i pružio je visokoškolskim studentima iz cele Srbije mogućnost da neposredno dožive odlučivanje zasnovano na konsenzusu u strukturi NATO-a.

U reakciji na niz izmišljenih vanrednih kriznih situacija, uključujući vanredne humanitarne situacije slične libijskoj, teroristički napad na partnersku zemlju NATO-a, razarajući zemljotres u zemlji članici NATO-a i pretnju otcepljenja u Bosni i Hercegovini, učesnici koji su predstavljali svaku od 28 zemalja članica NATO-a, simulirali su delovanje ministarskog samita. Na osnovu dijaloga i kompromisa, na kraju su postigli konsenzus i vezi sa smerom delovanja NATO-a.

Akciju je 20. maja otvorio zamenik šefa misije Ambasade SAD u Beogradu Earl Lee Litzenberger i Jiří Juřík, drugi sekretar Ambasade ČR. U uvodnom komentaru g-din. Litzenberger je pozdravio učesnike i izrazio svoje zadovoljstvo zvog njihovog interesovanja za međunarodna pitanja i bezbednosnu problematiku. Naglasio je da će njihovo učešće u vežbi Model NATO biti neprocenjivi doprinos njihovom budućem profesionalnom i ličnom razvoju. Studenti su dobili mogućnost da postavljaju pitanja kao i da govore o nizu problema koji se odnose na spoljnu politiku NATO-a i SAD-a, konkretno o temama kao što su Bliski i Srednji istok, Pakistan i Avganistan.

Sumulace__

U ime Češke ambasade i češke ambasadorke Hane Hubáčkové, g-din. Juřík je čestitao studentima na učešću u Modelu NATO Srbija, a pritom je mislio posebno na osporavanje u vezi sa problematikom NATO-a i osetljivost na ovu temu u Srbiji. Ujedno je podsetio studente da će – kao budući politički predstavnici i diplomate – igrati veoma važnu ulogu u budućnosti svoje zemlje i da bi stalno trebalo da imaju na umu interese i značaj svoje zemlje.

Similace NATO3

Učesnici su u toku simulacije rešili četiri simulirane krizne situacije. U prvoj su delegati nakon terorističkog napada islamskih militanata na fiktivnu državu Srjednia (bivšu članicu Sovjetskog Saveza i trenutno partnersku zemlju NATO-a) predložili slanje Bezbednosno-tehničke misije za Srjedniu (Security-Technical Mission for Srjedinia/STMS) sa mandatom za pomoć i podršku lokalnim snagama bezbednosti u borbi protiv terorizma, rad sa organima javne službe Srjednie na izradi detaljne strategije za borbu protiv terorizma; podršku sakupljanja informacija o terorističkim ćelijama koje deluju u Srjedniji, kao i za sticanje ruske podrške misiji STMS i drugih misija međunarodne zajednice u Srjedniji posredstvom Saveta NATO-Rusija.

Simulace NATO4

Delegati su se potom trudili da spreče humanitarnu katastrofu koja je posledica devastirajućeg zemljotresa u Turskoj, u kome je poginulo približno 2.500 ljudi, a bez doma ostalo više od 400.000 lica. Učesnici su se složili da će NATO i Evroatlantski koordinacioni centar za reagovanje na katastrofe upravljati i koordinirati svim aktivnostima koje vode ka pomoći pogođenim oblastima u Turskoj; da će biti razmeštene snage reakcije NATO-a (NATO Response Force/NRF), da bi obezbedile tehničku podršku i humanitarnu pomoć, da će Odbor za planiranje u civilnim vanrednim situacijama sačiniti ekspertnu komisiju koja će se baviti ekološkim delom katastrofe, da će NATO sarađivati sa adekvatnim međunarodnim humanitarnim organizacijama i da će zemlje članice pomoći Turkoj na bilateralnom nivou u skladu sa svojim kapacitetima. Svesni činjenice da misija ISAF u Avganistanu napreduje sporim tempom i da postoji mogućnost smanjenja broja vojnika s obzirom na prirodnu katastrofu u Turskoj, zemlje članice NATO-a su se povrh svega dogovorile da će uzeti u obzir ukidanje sistema nacionalnog upozorenja jedinica stacioniranih u Avganistanu.

Simulace NATO5 |

Mere su bile narušene nastankom krize, slične libijskoj krizi, u fiktivnoj državi Rebu. Nakon razmatranja raznih smerova delovanja, delegati su na kraju postigli konsenzus u čitavom nizu aktivnosti motivisanih „stalnom obavezom zaštite civila i civilima nastanjenih oblasti u slučaju pretnje napada”. Delegati su predložili da NATO nastupa u skladu sa Savetom bezbednosti OUN, posebno pri uspostavljanju zabrane letenja iznad Rebu, a pritom nisu isključili mogućnost da bi vojna intervencija krizu dodatno pogoršala. Osim toga će biti uveden embargo na oružje i biće podržane istraživačke operacije, a da plovila NATO-a ne uđu u teritorijalne vode Rebu. Članovi alijanse su ujedno spremni da pozdrave Republiku Rebu kao partnersku zemlju u programu Mediteranskog dijaloga ne bi li tako proširili uzajamnu saradnju.

Simulace NATO_5_ |

Na završnom zasedanju delegati su se uključili u živu debatu o tome kako bi NATO trebalo da se postavi u nastajućoj situaciji u Bosni i Hercegovini gde Republika Srpska preduzima korake koji vode ka otcepljenju. Delegati su usvojili komunikat koji brani uslove Dejtonskog mirovnog sporazuma, poziva na saradnju sa EU, UN i OEBS u reakciji na krizu i naglašava da je neophodno u dijalogu postići uzajamno prihvatljivo rešenje.

Simulace NATO_1__ |

Poslednji komunikat se istakao kulminacijom dvodnevne intenzivne debate i dijaloga, a vodio je ka konsenzusu u nizu vanrednih kriznih situacija. Delegati su ponovili da je NATO rešen da pojača svoju sposobnost u konfrontaciji sa postojećim i nastajućim bezbednosnim pretnjama 21. veka i priznali ulogu organizacije NATO kao glavnog foruma za bezbednosne konsultacije između Evrope i Severne Amerike.

Simulace NATO_

Izvršna direktorka TransConflict Serbia Mirjana Kosić je naglasila da „simulacija pruža mogućnost studentima visokih škola sa ambicijama u međunarodnim pitanjima, da dobiju praktični uvid u umetnost diplomatskog pregovaranja. Struktura odlučivanja NATO-a zasnovana na konsenzusu znači da je, bez obzira na to koju su delegaciju studenti predstavljali, svaki od učesnika imao isti uticaj na konačni stav.”

similace NATO_uvod

Model NATO Serbia je organizovala organizacija TransConflict Serbia uz podršku Odeljenja za javnu diplomatiju NATO (Public Diplomacy Department/PDD), Ambasade SAD u Beogradu i Ambasade Republike Češke u Beogradu. Simulacija je bila sastavni deoinicijative Model SecurityorganizacijeTransConflict Serbia, koja visokoškolskim studentima pruža mogućnost podražavanja unutrašnjeg funkcionisanja i postupaka odlučivanja glavnih bezbednosnih aktera uključujući NATO, OEBS, EU a OUN.

U slučaju interesovanja za dodatne informacije o inicijativi  Model Security,uključujući i scenarije korišćene u Model NATO Serbia 2011, kontaktirajte  Mirjanu Kosić.