srpski  česky 

Napredna pretraga
Upozorenje na članak Štampa Decrease font size Increase font size

Srpske kolege se školuju na Univerzitetu odbrane

Rezultat ovogodišnje uspešne saradnje vojnih obrazovnih institucija u Srbiji i Češkoj, uz značajnu podršku Kontaktne ambasade NATO u Beogradu, jeste ukupno 14 bilateralnih aktivnosti. Poslednja od njih, organizovana od strane Katedre za logistiku Fakulteta ekonomije i menadžmenta Univerziteta odbrane, jeste kratki kurs RSOM&I; (Reception, Staging, Onward Movement and Integration). Održan je u nedelji od 5. do 9. decembra na Univerzitetu odbrane u Brnu.

Njegova sadržina su aktivnosti realizovane u etapi postavljanja jedinica pri korišćenju lokalne infrastrukture. Proces nastave u oblasti RSOM&I podrazumeva znanja iz operativnog planiranja, izviđanja i načina iskorišćavanja izvođača u misijama. Predstavlja, dakle, zahtevnu operaciju i postavlja visoke zahteve ispred svih učesnika. 

UOlog_1Značajan doprinos glatkom toku kursa je činjenica da su njegovi učesnici uzeli učešće u svim poslovima koje je realizovala Katedra za logistiku Univerziteta odbrane u korist Vojne akademije u Beogradu.  S obzirom na nadovezujući scenario i znanja učesnika, već od prvog dana je bilo moguće rešavati probleme procesa RSOM&I i analizirati odgovornosti pojedinačnih organizacionih struktura oružanih snaga Češke Republike i Srbije. 

S obzirom na raznolikost zadataka logističke podrške i neophodnosti da se realizuju aktivnosti u multinacionalnoj sredini, na kraj kursa je uvršćena poseta Konacelariji za odbrambenu standardizaciju, katalogizaciju i državnu overu kvaliteta u Pragu. 

UOLog_3Sa ciljem da donese našim kolegama sa Vojne akademije u Beogradu pre svega nova i potvrđena znanja, priprema kursa je koordinisana sa Sekcijom za logistiku Ministarstva odbrane i predstavnicima Multinacionalnog centra za logističku koordinaciju.

Uska saradnja sa Kontaktnom ambasadom u Beogradu je omogućila da se ujedno za sledeću godinu isplaniraju bilateralne aktivnosti koje će biti usmerene na delovanje u štabovima brigada i bataljona.