česky  srpski 

Napredna pretraga

Kontaktna ambasada NATO

Ambasada Republike Češke je od 1.1.2009. do 31.12.2012 vršila funkciju tzv. Kontaktne ambasade NATO u Republici Srbiji.

Ambasada Republike Češke od 1.1.2009. do 31.12.2012. vršila funkciju tzv. kontaktne ambasade NATO u Republici Srbiji. Republika Češka je u funkciji kontaktne ambasade NATO prethodno bila aktivna u Vilnjusu, Beču i tokom dva dvogodišnja ciklusa u Tel Avivu.

Mreža kontaktnih ambasada Alijanse formirana je 1992. godine kao podrška Severnoatlantskom savetu saradnje (NACC), koji je u 1997. godini transformisan u Savet evroatlantskog partnerstva (EAPC).

Kontaktna ambasada NATO (KA NATO) igra ključnu ulogu u prenosu informacija između NATO (i njegovog Sektora za javnu diplomatiju) i date partnerske zemlje. Među glavne zadatke KA NATO spada:

  • širenje informacija o NATO, njegovim aktivnostima i politici u odnosu na ključne primaoce: parlament i njegove odbore, novinare, stručne i akademske krugove, vojne predstavnike, ključne zainteresovane privredne subjekte, nevladine organizacije i širu javnost;
  • savetodavne aktivnosti u identifikaciji važnih kontakata i informativnih potreba, kao i u pripremi poseta predstavnika Alijanse;
  • logistička i organizaciona pomoć prilikom poseta vojnih i civilnih predstavnika;
  • učešće u ovim aktivnostima;
  • sačinjavanje i slanje izveštaja i drugih vesti o događajima relevantnim sa stanovišta NATO, kao i izveštaja o svom radu;
  • evaluacija efikasnosti aktivnosti realizovanih od strane NATO.