česky  srpski 

Napredna pretraga
na_celou_sirku
Photo: Velvyslanectví České republiky / Ambasada Republike Češke
Upozorenje na članak Štampa Decrease font size Increase font size

Potpisan Memorandum o razumevanju

Dana 27. jula 2017. godine, u prostorijama Generalštaba Vojske Republike Srbije potpisan je Memorandum o razumevanju između Ministarstva odbrane Republike Srbije i Češke razvojne agencije (ČRA).

Memorandum se odnosi na realizaciju projekta finansiranog od strane ČRA pod nazivom „Podrška razvijanju nacionalnih kapaciteta Republike Srbije za civilni doprinos operacijama podrške miru imenadžmenta civilnih kriza“.

Memorandum je u ime ČRA potpisala ambasadorka Republike Češke u Srbiji, Ivana Hlavsova, dok je u ime Ministarstva odbrane Republike Srbije Memorandum potpisala pukovnik Katarina Štrbac, direktor Direkcije za evropske integracije i upravljanje projektima Sektora za politiku odbrane. Potpisivanje ovog dokumenta će omogućiti donaciju češke vlade u vidu tehničke opreme u ukupnoj vrednosti od oko 30 hiljada evra.

Tehnička oprema će srpskoj strani biti isporučena uz pomoć srpske firme Smartcap IT Solutions d.o.o., čiji je direktor Milan Pilčević dana 29. jula 2017. godine u prostorijama  Ambasade Republike Češke u Beogradu potpisao ugovor sa ČRA.

Cilj projekta je da omogući Republici Srbiji da efikasno i aktivno doprinosi civinlim strukturama pri podršci mirovnih operacija. Projektom će se uspostaviti pravni okvir za civilne strukture i biće pušten u rad Centar za regrutovanje, obuku i slanje eksperata u međunarodne misije. Na srpskoj strani, pored Ministarstva odbrane, u projekat su uključeni i Ministarstvo spoljnih poslova, Ministarstvo za evropske integracije i Centar za međunarodne i bezbednosne poslove (ISAC Fond). Ukupan budžet projekta je oko 6,25 miliona čeških kruna (oko 250 hiljada evra).

Galerija


Podpis MoP_ČRA-MO RS / Potpisivanje MoR_ČRA-MO RS