česky  srpski 

Napredna pretraga
Upozorenje na članak Štampa Decrease font size Increase font size

Poziv za podnošenje predloga projekata u 2018. godini

Ambasada Republike Češke u Beogradu sa zadovoljstvom objavljuje poziv za podnošenje zahteva za male lokalne projekte (MLP) razvojne saradnje kojim direktno upravlja Ambasada Republike Češke u Beogradu.

Ovi projekti komplementarni su velikim višegodišnjim projektima, koje implementira Češka razvojna agencija (CzDA) te predstavljaju važnu komponentu Češke inostrane razvojne saradnje.

Projekti bi trebalo da budu usmereni u sektore zdravstva, obrazovanja i prosvete, zaštite životne sredine, kao i podrške marginalizovanim grupama.

Sredstva obezbeđena od strane Ambasade Republike Češke za svaki projekat kreću se između 200.000 CZK (oko 920.000 dinara) do maksimalnog limita 500.000 CZK (oko 2.300.000 dinara). Isplata grantova se vrši u dinarima, na osnovu iznosa navedenog u obrascu u CZK i prema kursu koji Ambasada koristi prilikom isplate. Prema tome, podnosilac prijave mora uzeti u obzir da se iznos malo razlikuje od iznosa datog u prijavnom formularu.

Sufinansiranje od strane podnosioca prijave ili iz drugih izvora je dobrodošlo. Prekomerne troškove snosi podnosilac prijave. Ukupan iznos ličnih i putnih troškova ne sme prelaziti 25% ukupnog budžeta MLP.

Ko je kvalifikovan da podnese prijavu za projekat?

Podnosioci zahteva su mogu biti nevladine organizacije, institucije javne uprave i samouprave (opštinske, pokrajinske, republičke), akademske, kulturne, socijalne i zdravstvene ustanove i dr. Donacije nisu namenjene za podsticanje preduzetništva.

Podnošenje prijave:

Formular za prijavu možete preuzeti ovde: IF_MLP_2018_eng (XLS, 71 KB)

Zahtev se popunjava se na engleskom jeziku i podnosi Ambasadi na dalje razmatranje.

Popunjene formulare potrebno je do navedenog roka dostaviti isključivo na e-mail adresu: mlp.belgrade@gmail.com

Napomena: u ovoj fazi dovoljno je poslati formular u excel formatu (bez potpisa i pečata). Ukoliko vaša projektna ideja zadovolji kriterijume Ambasade, bićete kontaktirani sa daljim instrukcijama.

Rok za podnošenje predloga u elektronskoj formi je 22. januar 2018. godine, do 12 časova.

Ističemo da podnošenjem zahteva nije automatski omogućeno pravo na donaciju, zbog toga što na osnovu velikog broja zainteresovanih Ambasada nije u mogućnosti da pozitivno odgovori svim podnosiocima zahteva.

Za ostale informacije molimo vas da nas kontaktirate putem e-maila.