srpski  česky 

Napredna pretraga
na_celou_sirku
Photo: MZV ČR
Upozorenje na članak Štampa Decrease font size Increase font size

Poziv za podnošenje predloga projekata transformacione saradnje u 2020. godini

Ambasada Republike Češke u Beogradu obaveštava nevladine organizacije registrovane u Srbiji da do 21. oktobra 2019. mogu predati predloge projekata u okviru programa Transformacione saradnje koji finansira Ministarstvo spoljnih poslova Republike Češke.

Projekat mora da odražava tematske prioritete programa, i to:

(1) podrška civilnom društvu, uključujući branioce ljudskih prava;

(2) promocija slobode izražavanja i pristupa informacijama, uključujući slobodu medija;

(3) promocija jednakog i punog političkog i javnog učešća;

(4) podrška izgradnji institucija u oblasti vladavine prava;

(5) promocija jednakosti i nediskriminacije;

(6) promocija ljudskih prava u oblasti zapošljavanja i u kontekstu zaštite životne sredine.

Predviđeni obim projekta je 8.000 – 12.000 EUR. Predviđeni period realizacije je najranije od 1. 3. 2020. i najkasnije do 30. 9. 2020. Projekat mora biti samostalan, ne sme biti dodatak većeg projekta.

Mole se zainteresovane strane da formular (XLS, 50 KB) popunjen na engleskom jeziku pošalju na imejl adrese: gorana_babic@mzv.cz i belgrade@embassy.mzv.cz, predmet: „TRANSITION PROJECT“ uz naziv organizacije. U imejl poruci je takođe potrebno navesti spisak ili link ka spisku projekata koje je podnosilac realizovao u poslednje tri godine. Ujedno se mole podnosioci i da prilikom slanja formulara u nazivu dokumenta navedu naziv projekta (ili njegovu skraćenu verziju), kao i da u formularu bude navedeno ime ovlašćenog lica, potpis i pečat.

Isplata grantova se vrši u dinarima, na osnovu iznosa navedenog u obrascu u CZK, a u protivvrednosti CZK prema kursu koji Ambasada koristi na dan isplate (pri popunjavanju formulara koristiti kurs: 1 RSD = 0,22299 CZK). U skladu sa ovim je potrebno uzeti u obzir da će se iznos malo razlikovati od iznosa datog u prijavnom formularu.

Ambasada će odgovarajuće projekte preporučiti Ministarstvu spoljnih poslova Republike Češke i podnosioce preporučenih projekata o tome obavestiti (ostali podnosioci, zbog ograničenih administrativnih kapaciteta, neće biti posebno obaveštavani o rezultatima). Na osnovu ocene stručne komisije, Ministarstvo će doneti konačnu odluku o tome koji projekat će biti realizovan.