srpski  česky 

Napredna pretraga
na_celou_sirku
Photo: Velvyslanectví České republiky / Ambasada Republike Češke
Upozorenje na članak Štampa Decrease font size Increase font size

Prezentacija razvojnog projekta „Bio4Blend“

Dana 25. novembra u prostorijama Privredne komore Srbije održana je prezentacija projekta „Bio4Blend“ koji je realizovao Hemijsko-tehnološki univerzitet u Pragu (VŠCHT) u saradnji sa Nacionalnim naftnim komitetom Srbije NNKS-WPC. Među srpskim partnerima na pojektu bili su i Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, nevladina Srpska naftno-gasna asocijacija SNAGA i Privredna komora Srbije.

U uvodu prezentacije obratio se češki ambasador Tomaš Kuhta koji je učesnike upoznao sa aktuelnim aktivnostima češke inostrane razvojne saradnje u svetu i u Srbiji. Predstavljeni projekat „Bio4Blend“ je realizovan u okviru programa Ministarstva industrije i trgovine Republike Češke „Aid for Trade“ za 2021. godinu.

Ambasador je podsetio da je u poslednjih pet godina Hemijsko-tehnološki univerzitet učestvovao na različitim projektima u Srbiji, i to dvaput posredstvom EBRD CEI i tri puta u okviru češkog razvojnog programa Aid for Trade. Kako je naglasio, pored toga što su doprineli jačanju trgovinskih odnosa dveju zemalja, ovi projekti pomažu Srbiji na njenom putu ka EU. Primer Republike Češke i njenih iskustava u usklađivanju svoje legislative sa evropskom kao i kreiranje posebnih uslova u cilju prevazilaženja lokalnih razlika nesumnjivo su dobra inspiracija za srpsku državnu upravu.

Ovogodišnji projekat bio je posvećen problematici obnovljivih goriva u transportu. Legislativa EU se u ovoj oblasti menjala se kroz nekoliko ključnih koraka: od 5% dobrovoljnog udela biokomponenti u pogonskim gorivima (prema RED=Renewable Energy Directive), preko 10% obaveznog udela 2020. godine (prema RED II) do aktuelno razmatrane RED III prema kojoj će biti obavezan još veći udeo obnovljivih izvora u oblasti pogonskih goriva, uz snažnu afirmaciju elektromobilnosti i cirkularne ekonomije.

Održana prezentacija naišla je na izuzetan odziv domaćih partnera, među kojima su bili predstavnici ministarstava, naučnih ustanova, fakulteta, javne uprave, privatnih firmi i Privredne komore Srbije. U pitanju je jedinstvena akcija koja može značajno doprineti osnaživanju srpske privrede u oblasti pogonskih goriva i povećanju konkurentnosti lokalnih kompanija na evropskom tržištu.

Galerija


Bio4Blend