česky  srpski 

Napredna pretraga
na_celou_sirku
Photo: Škola sa domom za učenike oštećenog sluha u Kragujevcu
Upozorenje na članak Štampa Decrease font size Increase font size

Realizovani projekti razvojne saradnje Ambasade Republike Češke u 2017. godini

Ambasada Republike Češke u Beogradu je u toku 2017. godine, zajedno sa svojim saradnicima i partnerima, uspešno realizovala 3 projekta razvojne saradnje na teritoriji Republike Srbije:

U gradu Kragujevcu je realizovan projekat izgradnje senzorne bašte u Školi sa domom za učenike oštećenog sluha. Predviđena sredstva obezbeđena putem projekta su omogućila da se kompletira proces adaptacije prostora, renoviranja, nabavke i montaže predviđenih stavki. Senzorna bašta se oprema u skladu sa potrebama svakog deteta i podrazumeva dobro pripremljeno okruženje i aktivnosti koje razvijaju psiho-motorne sposobnosti, ne zaboravljajući na individualne razlike i omogućavaju im slobodu da biraju aktivnosti. Cilj senzornog vrta je da podstakne sva čula, a profesionalni zadatak je da se stvori sigurno mesto gde se deca osećaju slobodnim. Ukupna vrednost projekta iznosila je oko 1.335.000 dinara (293.590 českih kruna).

U opštini Knjaževac ostvarena je saradnja sa Tehničkom školom, gde je od aprila do oktobra 2017. godine realizovan projekat pod nazivom „Modernizacija i poboljšanje kvaliteta praktične nastave putem opremanja školske kožarske radionice“. Projekat je pripremljen u cilju modernizacije i unapređenja kvaliteta praktične nastave učenika kožarske struke, obućara i tehničara modelara kože. Njegovom uspešnom implementacijom obezbeđeni su adekvatni uslovi za izvođenje kvalitetne nastave stručnih predmeta kožarske struke, usklađene sa zahtevima savremene tehnologije u industriji kože i obuće (nabavljeno je i stavljeno u funkciju 8 profesionalnih šivaćih mašina, par radioničkih ormana, 10 industrijskih stolica, 7 školskih klupa, katedra i 15 stolica), unapređeni su tehnički uslovi za realizaciju praktične nastave i razvijanje funkcionalnih znanja učenika, stvoreni su uslovi za unapređenje saradnje škole sa preduzećima za proizvodnju obuće kroz kooperativno obrazovanje, a obezbeđeni su i uslovi za obuku i prekvalifikaciju odraslih. Projekat je imao ukupnu vrednost od oko 1.485.000 dinara (325.790 českih kruna).

U opštini Tutin, zajedno sa značajnim učešćem lokalne samouprave, uspešno je realizovan projekat koji se tiče rekonstrukcije sistema vodosnabdevanja, a za koji je zaduženo bilo Javno komunalno stambeno preduzeće „Gradac“. Realizacija projekta je podrazumevala rešavanje problema vodosnabdevanja u naselju Velje polje, izgradnju zone sanitarne zaštite, kao i rekonstrukcije kaptaže. U okviru projekta nabavljene su nove pumpe i hlorinatori, a ceo objekat je i fizički obezbedjen adekvatnom ogradom. Ukupna vrednost donacije Ambasade Republike Češke u Beogradu iznosila je oko 1.468.000 dinara (321.871 českih kruna).

Ambasada Republike Češke u Beogradu koristi ovu priliku da se još jednom srdačno zahvali svim svojim partnerima na uspešnoj realizaciji pomenutih projekata.

Galerija


Realizovani projekti razvojne saradnje Ambasade Republike Češke u Beogradu u 2017. godini