česky  srpski 

Napredna pretraga
na_celou_sirku
Photo: Velvyslanectví České republiky / Ambasada Republike Češke
Upozorenje na članak Štampa Decrease font size Increase font size

Seminar Blend4Quality u okviru programa Aid for Trade

U četvrtak, 2. novembra 2017, u Ambasadi Republike Češke protekao je seminar pod nazivom Blend4Quality. Seminar je organizovan u sklopu projekta „Pomoć u definisanju pravila kontrole kvaliteta goriva u Srbiji“, koji je u okviru programa Aid for Trade finansiran od strane Ministarstva industrije i trgovine Republike Češke. Realizatori projekta su Visoka hemijsko-tehnološka škola u Pragu (VŠCHT) i Češka asocijacija naftne industrije i trgovine (ČAPPO), dok je srpski partner u projektu Nacionalni naftni komitet Srbije – Svetski naftni savet (NNKS-SNS).

Projekat Aid for Trade-a se nadovezao na projekat FUELPAGE iz 2016. godine, koji je bio finansiran uz pomoć Fonda Centralnoevropske inicijative i EBRD. Glavni ciljevi su razmena iskustva u oblasti kontrole kvaliteta, označavanje i eliminisanje sive ekonomije, usklađivanje sa propisima EU kao i unapređenje zakonodavnog okvira u oblasti trgovine naftnim derivatima u Srbiji.

Češki ekperti (doc. Pavel Šimaček, inž. Ivan Souček i inž. Pavel Cimpl) podelili su svoja iskustva i znanja sa svojim srpskim kolegama. Predavanja su se pre svega ticala odgovarajuće češke i evropske legislative, zatim pitanja kontrole kvaliteta uvoženog materijala, kao i problematike sive ekonomije. Eksperti su takođe izneli važne preporuke za poboljšanje bezbednosti i kvaliteta uvoza goriva u budućnosti.

Seminaru su prisustvovali predstavnici srpskih ministarstava trgovine i energetike, carinske uprave, Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, kao i nekoliko kompanija među kojima su NIS i Jugoinspekt.

Prorektor za strategije i razvoj VŠCHT prof. Milan Pospišil obavestio je da je za 2018. godinu u pripremi novi projekat, koji će biti finansiran od strane Centralnoevropske inicijative, a ticće se otpadnih ulja, njihove obrade i negativnog uticaja na životnu sredinu.