srpski  česky 

Napredna pretraga
Upozorenje na članak Štampa Decrease font size Increase font size

Povodom sajma Zemlja hraniteljka 2017. preduzetnici iz Srbije i BiH posetili Češku

Poseta delegacije preduzetnika Češkoj je realizovana u okviru projekta podrške ekonomske diplomatije. Delegaciju su činili predstavnici uzgajivača goveda i svinja, kao i uvoznici priplodnih životinja, genetskog materijala i poljoprivredne tehnike.

Glavni cilj projekta bio je da se češkim firmama, koje su se predstavljale na sajmu Zemlja hraniteljka, obezbedi B2B razgovor sa potencijalnim direktnim kupcima i poslovnim partnerima. Neki od preduzetnika su nastavili već uspostavljenu poslovnu saradnju sa češkim firmama, dok je ostalima ovo bio prvi kontakt.

Interesovanje uzgajivača goveda je naročito bilo usmereno na izložbu čeških uzgajivača tovnih mlečnih rasa, i to, kako na ponudu žive stoke, tako i na ponudu inseminacionih doza. Privrednici su imali mogućnost da vide reviju priplodnih krava muzara i izložbu tovnih goveda. U okviru obilaska sajma, delegacija je imala kratak susret sa predstavnicima Državne veterinarske uprave RČ sa kojima se najviše razgovaralo o veterinarskim uslovima za uvoz stoke i genetskog materijala u zemlje Zapadnog Balkana.

Uzgajivač svinja sa severa Srbije, koji već koristi češku stajnu tehnologiju, susreo se sa  dobavljačem krmača i  inseminacionih doza sa kojim je razgovarao o proširenju svog poslovanja na oblast reprodukcije svinja.

Potencijalnog dobavljača na sajmu pronašao je i predstavnik jednog od najvećih srpskih uvoznika i prodavaca traktora i poljoprivrednih mašina. 

U okviru popodnevnog programa, članovi delegacije su razgovarali sa predstavnicom Češke export banke, koja im je predstavila mogućnosti podrške izvoza u oblasti poljoprivrednog preduzetništva, a zatim su učestvovali na zajedničkom skupu koje je organizovao Sajam Češke Budjejovice u lovačkom zamku „Ohrada“. U programu poslednjeg dana posete delegacije preduzetnika bio je i zajednički doručak sa češkim ministrom poljoprivrede, gospodinom Marijanom Jurečekom, posle čega je usledila poseta centru za uzgoj i veštačko osemenjavanje goveda. Na kraju svoje posete, pred odlazak iz Češke, delegacija je imala priliku da obiđe glavni grad.

Galerija


Zemědělští podnikatelé ze Srbska a Bosny a Hercegoviny navštívili ČR