srpski  česky 

Napredna pretraga
na_celou_sirku
Photo: Miroslav Čančík
Upozorenje na članak Štampa Decrease font size Increase font size

Republika Češka će podržati projekte tzv. Zelenog klimatskog fonda GCF

Dana 4. septembra u Beogradu je održan uvodni skup u okviru projekta „Priprema Republike Srbije za efikasno angažovanje sa Zelenim klimatskim fondom“. Skupu su prisustvovali predstavnici nadležnih ministarstava, javnog sektora, akademske sfere i međunarodnih organizacija, uključujući predstavnike različitih programa UN, kao i Republike Češke.

Susret je bio posvećen učešću Srbije u aktivnostima u okviru delovanja Zelenog klimatskog fonda, koji je osnovan na temelju dogovora pojedinih zemalja o njihovom obavezivanju, postignutog na 15. konferenciji ugovornih strana Okvirnne konvencije UN o klimatskim promenama u Kopenhagenu 2009. godine (COP 16) i na 16. konferenciji ugovornih strana Okvirne konvencije UN o klimatskim promenama u Kankunu (COP 16). Osnovni zadatak Fonda je podrška pojedinim zemljama u razvoju u njihovom naporu da se prilagode klimatskim promenama i snize emisije gasva staklene bašte.

Na skupu je objavljeno i da je izvršeno potpisivanje donatorskog ugovora za projekat „Program za olakšavanje pristupa Zelenom klimatskom fondu i pripremu odgovarajućih projekata za Srbiju i susedne zemlje Zapadnog Balkana“ od strane češke vlade (Ministarstva životne sredine Republike Češke), na osnovu kog je 20 mil. CZK dato na raspolaganje za pomoć Srbiji i susednim zemljama u pripremi projekata koji bi se podnosili Zelenom klimatskom fondu. CzechGlobe Institut za istraživanje globalnih promena Akademije nauka Republike Češke će, u saradnji sa Programom UN za životnu sredinu (UN Environment), raditi na uvođenju projekta u praksu a takođe će obezbediti i stručno savetovanje.

Ekspert CzechGlobe je tokom susreta prezentovao svoja praktična iskustva sa projektima Zelenog klimatskog fonda u Kirgistanu, Tadžikistanu i Bangladešu, a izneo je i primere dobre prakse koji bi Srbiji mogli biti korisni tokom pripreme svog Nacionalnog programa za ZKF i kooridinacionog mehanizma za odobravanje predloženih projekata na nacionalnom nivou.