srpski  česky 

Napredna pretraga
Upozorenje na članak Štampa Decrease font size Increase font size

Adaptaciono-integracioni kurs za strance

Skrećemo pažnju da stranci kojima je od 1. januara 2021. godine izdata dozvola za dugoročni ili stalni boravak na teritoriji Republike Češke, imaju obavezu da završe adaptaciono-integracioni kurs u roku od godinu dana od dana preuzimanja boravišne isprave.

Na adaptaciono-integracionom kursu stranci će se upoznati sa pravima i obavezama u vezi sa njihovim boravkom na teritoriji Republike Češke, osnovnim vrednostima zemlje, kao i sa lokalnim prilikama i kulturnim običajima. Pored toga, polaznici kursa će dobiti informacije o organizacijama i institucijama koje pružaju besplatnu pomoć za strance.

Adaptaciono-integracioni kurs nije obavezan za određene kategorije dugoročnih boravaka, na primer u svrhu studiranja, investiranja, za decu mlađu od 15 godina, na strance starije od 61 godinu ili za nosioce radnih legitimacija i plavih karata u okviru programa Visoko kvalifikovani radnik i Ključni i naučni kadar.

Ova obaveza se odnosi na nosioce radnih legitimacija u okviru programa kvalifikovani radnik.

Detaljne informacije na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova