srpski  česky 

Napredna pretraga
Upozorenje na članak Štampa Decrease font size Increase font size

Dokument o putnom zdravstvenom osiguranju za boravke duže od 90 dana – važna promena

Od 02.08.2021, usled stupanja na snagu novele Zakona o boravku stranaca, dolazi do bitne promene pri prikazivanju dokumenta o putnom zdravstvenom osiguranju za boravke duže od 90 dana.

Radi se o sledećoj promeni:

1) proširenje pokrića osiguranja sa obima neophodne i hitne zdravstvene nege na obim kompleksne zdravstvene nege[1],

2) ukoliko stranac u zemlju ulazi sa putnim zdravstvenim osiguranjem u obimu neophodne i hitne zdravstvene nege, obavezan je da u roku od 90 dana od dana ulaska na teritoriju Republike Češke ugovori osiguranje u obimu kompleksne zdravstvene nege,

3) za ugovaranje putnog zdravstvenog osiguranja u obimu kompleksne zdravstvene nege na period od pet godina (dakle od 02.08.2021. do 02.08.2026) ovlašćena je isključivo Pojišťovna VZP (u daljem tekstu „PVZP“) a.s. 

Dakle, nakon 02.08.2021. u praksi može doći do sledećih situacija:

1) zahtev za dugoročnu vizu ili dugoročni boravak predat do 01.08.2021. (zaključno sa ovim datumom)

Pre izdavanja dugoročne vize, odnosno dugoročne vize u svrhu preuzimanja boravišne dozvole, stranac može priložiti dokument o putnom zdravstvenom osiguranju u obimu neophodne i hitne nege i obavezan je u roku od 90 dana od ulaska u zemlju da sklopi ugovor u obimu kompleksne zdravstvene nege sa PVZP.

2) zahtev za dugoročnu vizu ili boravak predat dana  02.08.2021. i kasnije

Pre izdavanja dugoročne vize, odnosno dugoročne vize u svrhu preuzimanja boravišne dozvole, stranac prilaže:

  • za čitav period boravka putno zdravstveno osiguranje u obimu kompleksne zdravstvene nege (ugovor sklopljen isključivo sa PVZP).
  • ili na prvih 90 dana boravka putno zdravstveno osiguranje u obimu neophodne i hitne nege (sklopljeno ne sa PVZP već sa nekom drugom osiguravajućom kućom ovlašćenom da ugovara osiguranje prema § 180j stav 2 Zakona o boravku stranaca), a za preostali period putno zdravstveno osiguranje u obimu kompleksne zdravstvene nege (sklopljeno isključivo kod PVZP). Ambasada u tom slučaju kontroliše oba ugovora o osiguranju.

Napomena: Na podnosioce zahteva za radne legitimacije, dozvole za trajni boravak, eventualno druge strance koji su učesnici javnog zdravstvenog osiguranja, obaveza zdravstvenog osiguranja u obimu kompleksne nege se ne odnosi. Ovi stranci će pre izdavanja vize kao i do sada prilagati ugovor o osiguranju u obimu neophodne i hitne zdravstvene nege na period do trenutka kada na njih počne da se odnosi javno zdravstveno osiguranje, dakle na period od najmanje 40 dana.

Obaveza ne važi za strance kojima je zdravstvena nega pokrivena na osnovu međunarodnog ugovora ili su nosioci važećih kartica zdravstvenog osiguranja EHIC i GHIC. Dalje, ova obaveza ne važi ni za državljane EU i njihove bliske članove porodice EU (prema novom § 15a stav 1 i 2).

 


[1] Pod kompleksnim zdravstvenim osiguranjem se prema § 180j stav 8 Zakon o boravku stranaca podrazumeva: „zdravstvena nega pružena osiguraniku od strane ugovornog pružaoca zdravstvenih usluga osiguravača bez direktne naplate troškova lečenja od osiguranika, sa ciljem da se očuva njegovo zdravstveno stanje iz perioda pre sklapanja ugovora o osiguranju. Iz ovog osiguranja ne sme biti isključena preventivna niti dispanzerska zdravstvena nega, kao ni zdravstvena nega u vezi sa trudnoćom osigurane majke i porođajem“.