srpski  česky 

Napredna pretraga

Dugoročne vize i boravišne dozvole

Opšte informacije o podnošenju zahteva za dugoročne vize ili boravišne dozvole

Dugoročna viza i dozvola za dugoročni boravak ovlašćuju za ulazak i boravak na teritoriji Republike Češke u trajanju preko 90 dana. Ujedno ovlašćuju za kratkoročni boravak (do 90 dana) u ostalim državama šengenskog prostora u neprofitne svrhe.

Dugoročna viza se izdaje kao višekratna sa periodom važenja od najviše godinu dana.

Zahtev se podnosi lično. Za decu mlađu od 15 godina zahtev podnosi roditelj ili drugi zakonski zastupnik.

Dugoročna viza za svrhu preuzimanja dozvole za dugoročni boravak izdaje se u cilju preuzimanja dozvole za dugoročni (i trajni) boravak sa periodom važnosti 60 dana. Nakon dolaska na teritoriju Republike Češke stranac će u nadležnoj policijskoj upravi zatražiti izdavanje odgovorajuće dozvole za dugoročni (ili trajni) boravak.

Ambasada Republike Češke u Beogradu, u skladu sa § 31 stav 3 slovo a) Zakona br. 326/1999 Zbirke o boravku stranaca na teritoriji Republike Češke, traži od svih podnosilaca zahteva za dugoročne vize i dugoročne boravke koji će predavati zahteve u ovom diplomatskom predstavništu da uz zahtev za dugoročnu vizu/boravak predaju dokument sličan izvodu iz kaznene evidencije izdat od strane organa države čiji je stranac državljanin, kao i od države/država u kojima je stranac u poslednje 3 godine neprekidno boravio duže od 6 meseci ili, ukoliko ova država ne izdaje takav dokument, izjavu podnosioca zahteva. Uverenje iz kaznene evidencije u Srbiji izdaju policijske uprave.

Detaljnije informacije o potrebnoj dokumentaciji za ostale vrste viza i svrhe boravka dostupne su u člancima prema svrsi putovanja.

Ukoliko nameravate da podnesete zahtev za dugoročnu vizu, informacije o zakazivanju termina možete pronaći u članku Zakazivanje termina.

Dokument o putnom zdravstvenom osiguranju za boravke duže od 90 dana – važna promena

Od 02.08.2021, usled stupanja na snagu novele Zakona o boravku stranaca, dolazi do bitne promene pri prikazivanju dokumenta o putnom zdravstvenom osiguranju za boravke duže od 90 dana. more ►

Adaptaciono-integracioni kurs za strance

Skrećemo pažnju da stranci kojima je od 1. januara 2021. godine izdata dozvola za dugoročni ili stalni boravak na teritoriji Republike Češke, imaju obavezu da završe adaptaciono-integracioni kurs u roku od godinu dana od dana preuzimanja… more ►

Izdavanje vizne nalepnice

Važno upozorenje u vezi sa preuzimanjem pasoša sa izdatim viznim nalepnicama. more ►

Kvote za ekonomsku migraciju

Vlada Republike Češke donela je odluku o uvođenju kvota na prijem zahteva za radne legitimacije i dugoročne vize u poslovne svrhe. more ►

Povećanje konzularnih taksi od 31.7.2019. godine

Obaveštavamo sve podnosioce zahteva za dugoročne vize i dugoročne boravke o povećanju konzularnih taksi. more ►

Informativni projekat za strance „Sledeća stanica Republika Češka“

MUP Republike Češke izdao je treću verziju elektronske brošure i dokumentarnog filma u okviru informativnog projekta za strance iz trećih zemalja. more ►

Program kvalifikovani radnik

Namenjen je kvalifikovanim radnicima iz Srbije, čiji je budući poslodavac ispunio uslove da bude uključen u ovaj vladin program. more ►

Dozvola za stalni boravak za pripadnike češke nacionalne manjine

Boravišna dozvola u svrhu spajanja porodice

Dugoročna viza (studije, boravak u banji duže od 90 dana i dr.)

Radna legitimacija (boravišna dozvola)