srpski  česky 

Napredna pretraga
Upozorenje na članak Štampa Decrease font size Increase font size

Kvote za ekonomsku migraciju

Vlada Republike Češke donela je odluku o uvođenju kvota na prijem zahteva za radne legitimacije i dugoročne vize u poslovne svrhe. 

Vlada Republike Češke je u okviru potrebe za obezbeđivanjem radne snage za češko tržište rada, kao i u vezi sa konceptom ciljane ekonomske migracije, donela odluku koja je stupila na snagu 1.7.2021. o uvođenju kvota na prijem zahteva za radne legitimacije, dugoročni boravak u svrhu investiranja i dugoročne vize u svrhu preduzetništva i to Uredbom vlade br. 233/2021 Zb. od dana 7.6.2021.

Glavni cilj koncepta ciljane ekonomske migracije je povećanje priliva kvalifikovane radne snage iz odabranih zemalja u Republiku Češku.

Za Ambasadu Republike Češke u Beogradu utvrđena je godišnja kvota od 400 zahteva za radne legitimacije koji se primaju van PROGRAMA za kvalifikovane radnike iz Srbije (ranije Režim Srbija) i 100 zahteva za dugoročne vize u svrhu preduzetništva i dugoročni boravak u svrhu investiranja (od čega 10 zahteva u programu Ključni i naučni kadar).

Takođe, za Srbiju je uveden Program za visoko kvalifikovane radnike i Program za ključni i naučni kadar kapaciteta 100 zahteva za radne legitimacije i 10 zahteva za dugoročne vize u svrhu preduzetništva na godišnjem nivou.

Navedene kvote nije moguće prekoračiti, tj. diplomatsko predstavništvo ne sme primiti više zahteva od broja utvrđenog uredbom Vlade.

Kvote su ravnomerno raspodeljene u 12 meseci. Način zakazivanja termina za predaju zahteva objavljen je na internet stranici diplomatskog predstavništva. Zakazivanja termina vrši se četiri puta godišnje i to na svaka tri meseca. U jednom kvartalu moguće je primiti maksimalno 100 zahteva za radnu legitimaciju + 25 zahteva za radnu legitimaciju u okviru programa Visoko kvalifikovani radnik i Ključni i naučni kadar i 25 zahteva za dugoročnu vizu u svrhu preduzetništva i dugoročan boravak u svrhu investiranja.

U isto vreme, utvrđena je kvota za prijem zahteva u okviru Programa za kvalifikovane radnike iz Srbije (ranije Režim Srbija) od 1900 zahteva godišnje.