srpski  česky 

Napredna pretraga
Upozorenje na članak Štampa Decrease font size Increase font size

Dozvola za stalni boravak za pripadnike češke nacionalne manjine

Stranci koji imaju jasno češko poreklo (pripadnici češke nacionalne manjine) mogu podneti zahtev za stalni boravak na osnovu razloga koji se posebno razmatraju prema paragrafu 66 stav 1 slovo b) zakona o boravku stranaca, bez prethodnog ispunjenja uslova o neprekidnom boravku na teritoriji Republike Češke. Zahtev za isti tip boravišne dozvole može podneti i supružnik ili maloletno dete stranca.

Zahtev za stalni boravak podnosi se u diplomatskom predstavništvu Republike Češke u inostranstvu, ili u pojedinim slučajevima direktno u prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Češke, npr. ukoliko boravite na teritoriji Češke na osnovu odobrene vize preko 90 dana ili boravišne dozvole.

Uz zahtev se prilaže:

  1. popunjen formular zahteva za stalni boravak;
  2. popunjena 1. i 5. strana formulara za dugoročnu vizu;
  3. putna isprava;
  4. Potvrda o pripadnosti češkoj manjinskoj zajednici, (zahtev se predaje na propisanom formularu: Potvrda o pripadnosti češkoj manjinskoj zajednici (DOC, 48 KB)
  5. 3 fotografije;
  6. dokaz o obezbeđenom smeštaju;
  7. dokaz o obezbeđenim sredstvima za boravak;
  8. Ambasada Republike Češke u Beogradu, u skladu sa § 31 stav 3 slovo a) Zakona br. 326/1999 Zbirke o boravku stranaca na teritoriji Republike Češke, traži od svih podnosilaca zahteva za dugoročne vize i dugoročne boravke koji će predavati zahteve u ovom diplomatskom predstavništu da uz zahtev za dugoročnu vizu/boravak predaju dokument sličan izvodu iz kaznene evidencije izdat od strane organa države čiji je stranac državljanin, kao i od države/država u kojima je stranac u poslednje 3 godine neprekidno boravio duže od 6 meseci ili, ukoliko ova država ne izdaje takav dokument, izjavu podnosioca zahteva. Uverenje iz kaznene evidencije u Srbiji izdaju policijske uprave.
  9. Uz zahtev za stalni boravak predaje se biografija podnosioca zahteva kao i obrazloženje o razlozima za traženje dozvole za stalni boravak. Detaljnije na sajtu MUP-a Češke.
  10. Samo na zahtev dokaz o sprovedenim merama u cilju sprečavanja prenošenja infektivnih bolesti

Ukoliko je podnosilac zahteva maloletno dete, potrebno je priložiti saglasnost roditelja eventualno drugih zakonskih zastupnika ili staratelja sa boravkom deteta na teritoriji Češke. Saglasnost nije potrebna ukoliko roditelj, zakonski zastupnik ili staratelj podnosi zahtev za dete ili ukoliko će dete sa podnosiocem zahteva boraviti na teritoriji Češke; dalje, ukoliko stranac dokaže da ne može predati saglasnost iz razloga koji ne zavise od njegove volje, ili ukoliko dete već boravi na teritoriji na osnovu dugoročne vize ili boravišne dozvole izdate u drugu svrhu.

Dozvolu za stalni boravak može tražiti i supružnik ili maloletno dete stranca sa češkim poreklom koji nemaju dokaz o češkom poreklu. Izdavanje dozvole za stalni boravak članovima porodice stranca koji ima potvđeno češko poreklo uslovljeno je izdavanjem dozvole za stalni boravak ovom strancu. Supružnik ili maloletno dete koji nemaju češko poreklo uz zahtev za stalni boravak prilažu overenu kopiju potvrde o pripadnosti češkoj manjinskoj zajednici nosioca ove potvrde, tj. člana porodice. Deca čiji roditelj je osoba sa dokazanim češkim poreklom, dobiće zasebno izdatu potvrdu na osnovu podnetog zahteva u MSP Republike Češke. Supružnik ili maloletno dete uz svoj zahtev predaje i dokaz o rodbinskoj vezi sa pripadnikom češke nacionalne manjine.

Uz zahtev za stalni boravak u Republici Češkoj neophodno je priložiti „Potvrdu o pripadnosti češkoj manjinskoj zajednici u inostranstvu“ (najbolje overenu kopiju). U skladu sa gore navedenim zakonom o boravku stranaca, prilikom podnošenja zahteva „Potvrda“ ne sme biti starija od 180 dana.

Predaju se originali ili overene kopije dokumenata na češkom jeziku ili sa overenim prevodom na češki. Dokumenta ne smeju biti starija od 180 dana. Ovo pravilo se ne odnosi na putnu ispravu, izvode iz matičnih knjiga i fotografiju stranca ukoliko odgovara njegovom izgledu.