srpski  česky 

Napredna pretraga
Upozorenje na članak Štampa Decrease font size Increase font size

Ekonomska migracija – programi i kvote

Podrška zapošljavanju stranih radnika u Republici Češkoj
 

Kao podršku zapošljavanju stranih radnika Republika Češka sprovodi programe ciljane ekonomske migracije. Administrator svih programa ciljane ekonomske migracije je Ministarstvo industrije i trgovine, na čijoj se veb stranici mogu naći bliže informacije o njihovom funkcionisanju, uključujući informacije o uključivanju u neki od programa.

U Ambasadi Republike Češke u Beogradu moguće je, u okviru ovih programa, predati zahteve za vize i boravke u navedenom broju: 

PROGRAM

Godišnja kvota

Zahtevi za:

Kvalifikovani radnik

     1 900

radnu legitimaciju

Visoko kvalifikovani radnik

 neograničeno

plavu kartu

     100

radnu legitimaciju

Ključni i naučni  kadar

radnu legitimaciju

neograničeno

plavu kartu

karta za transfer radnika unutar jedne kompanije

dozvola za dugoročni boravak u svrhu investiranja

      10

dugoročna viza u svrhu preduzetništva

 

KVOTE

Ambasada Republike Češke u Beogradu primenjuje kvote za prijem zahteva za radne legitimacije i dugoročne vize u svrhu preduzetništva, u skladu sa uredbom Vlade od 26. avgusta 2019. br. 220/2019 Zb. o maksimalnom broju zahteva za vizu za boravak preko 90 dana u svrhu preduzetništva, zahteva za dozvolu za dugoročni boravak u svrhu investiranja i zahteva za radnu legitimaciju, koji se mogu predati u diplomatskom prestavništvu, a koje je aktualizovano uredbom vlade br. 321/2022 Zb.

U skladu sa ovom uredbom u Ambasadi Republike Češke u Beogradu moguće je godišnje primiti:

2 400 zahteva za radnu legitimaciju, od toga 1 900 u okviru Programa kvalifikovani radnik, 100 u okviru Programa visoko kvalifikovani radnik ili Programa ključni i naučni kadar i 400 van postojećih programa.

100 zahteva za dugoročnu vizu u svrhu preduzetništva, od toga 10 u okviru Programa ključni i naučni kadar i 90 van postojećih programa.

Godišnja kvota je fiksna i ne može se prekoračiti. 

Prijem zahteva prema kvotama za pojedinačne boravišne dozvole u okviru programa ekonomske migracije, kao i van ovih programa, ravnomerno je podeljen na 12 meseci.

PREDAJA ZAHTEVA

Podnosiocima zahteva uključenim u program termin za predaju zahteva dodeljuje konzulat – podnosilac ne mora sam zakazivati termin. 

Podnosioci koji zahtev predaju van programa moraju zakazati termin u skladu s registracionim sistemom konzulata.

 

Napomena: hiperlinkovi u tekstu vode na sadržaj na engleskom jeziku