srpski  česky 

Napredna pretraga

Informacije o vizama i boravišnim dozvolama

Dokument o putnom zdravstvenom osiguranju za boravke duže od 90 dana – važna promena

Od 02.08.2021, usled stupanja na snagu novele Zakona o boravku stranaca, dolazi do bitne promene pri prikazivanju dokumenta o putnom zdravstvenom osiguranju za boravke duže od 90 dana. more ►

Adaptaciono-integracioni kurs za strance

Skrećemo pažnju da stranci kojima je od 1. januara 2021. godine izdata dozvola za dugoročni ili stalni boravak na teritoriji Republike Češke, imaju obavezu da završe adaptaciono-integracioni kurs u roku od godinu dana od dana preuzimanja… more ►

Zakazivanje termina za predaju zahteva za dugoročne vize i boravišne dozvole

Zahteve za dugoročne vize ili dugoročne boravke moguće je primiti od građana Srbije i stranaca s odobrenim boravkom u Srbiji ili Crnoj Gori, eventualno od građana zemalja koje su na spisku zemalja čiji građani mogu predati zahtev za dugoročnu… more ►

Izdavanje vizne nalepnice

Važno upozorenje u vezi sa preuzimanjem pasoša sa izdatim viznim nalepnicama. more ►

Kvote za ekonomsku migraciju

Vlada Republike Češke donela je odluku o uvođenju kvota na prijem zahteva za radne legitimacije i dugoročne vize u poslovne svrhe. more ►

Povećanje konzularnih taksi od 31.7.2019. godine

Obaveštavamo sve podnosioce zahteva za dugoročne vize i dugoročne boravke o povećanju konzularnih taksi. more ►

Informacije o zaštiti ličnih podataka za podnosioce zahteva za kratkoročne (šengenske) vize

Prikupljanje podataka o ličnosti za potrebe obrasca za vizu, uzimanje fotografije i otisaka prstiju, obavezni su u postupku razmatranja zahteva za vizu. more ►