srpski  česky 

Napredna pretraga

Informacije o vizama i boravišnim dozvolama

Adaptaciono-integracioni kurs za strance

Skrećemo pažnju da stranci kojima je od 1. januara 2021. godine izdata dozvola za dugoročni ili stalni boravak na teritoriji Republike Češke, imaju obavezu da završe adaptaciono-integracioni kurs u roku od godinu dana od dana preuzimanja… more ►

Zakazivanje termina za predaju zahteva za dugoročne vize i boravišne dozvole

Ambasada Republike Češke u Beogradu obaveštava da je trenutno na osnovu Zaštitnih mera Ministarstva zdravlja Republike Češke omogućeno primanje samo nekih kategorija zahteva za vize. more ►

Izdavanje vizne nalepnice

Važno upozorenje u vezi sa preuzimanjem pasoša sa izdatim viznim nalepnicama. more ►

Kvote za ekonomsku migraciju

Vlada Republike Češke donela je odluku o uvođenju kvota na prijem zahteva za radne legitimacije i dugoročne vize u poslovne svrhe. more ►

Povećanje konzularnih taksi od 31.7.2019. godine

Obaveštavamo sve podnosioce zahteva za dugoročne vize i dugoročne boravke o povećanju konzularnih taksi. more ►

Informacije o zaštiti ličnih podataka za podnosioce zahteva za kratkoročne (šengenske) vize

Prikupljanje podataka o ličnosti za potrebe obrasca za vizu, uzimanje fotografije i otisaka prstiju, obavezni su u postupku razmatranja zahteva za vizu. more ►

Informativni projekat za strance „Sledeća stanica Republika Češka“

MUP Republike Češke izdao je treću verziju elektronske brošure i dokumentarnog filma u okviru informativnog projekta za strance iz trećih zemalja. more ►