česky  srpski 

Napredna pretraga
Upozorenje na članak Štampa Decrease font size Increase font size

Zakazivanje termina za predaju zahteva za dugoročne vize i boravišne dozvole

Ambasada Republike Češke u Beogradu obaveštava da je trenutno na osnovu Zaštitnih mera Ministarstva zdravlja Republike Češke omogućeno primanje samo nekih kategorija zahteva za vize.

Više informacija možete naći u Zaštitnim merama, eventualno se možete sa pitanjem da li spadate u navedene kategorije obratiti na naš e-mail consulate_belgrade@mzv.cz. Trenutno NIJE MOGUĆE primati zahteve za radne legitimacije od drugih podnosilaca zahteva osim onih koji su upisani u neki od programa ekonomske migracije (npr. kvalifikovani radnik).

Svi podnosioci zahteva koji su dobili termin za predaju zahteva za period mart-jun, a zbog pandemije, odnosno zatvaranja konzularnog odeljenja nisu imali mogućnost da podnesu zahtev, dobiće imejl sa novim datumom predaje zahteva za dugoročan boravak. Datum za slanje novih zahteva za termin (za osobe koje nisu uspele dobiti termin u prethodnom krugu zakazivanja), biće objavljen na ovoj veb-stranici nakon što bude zadovoljeno interesovanje svih osoba koje su dobile termin ali ga nisu mogle iskoristiti. Zahvaljujemo na razumevanju.

Termin za predaju zahteva za dugoročnu vizu ili boravišnu dozvolu se zakazuje putem slanja imejla na adresu: visa_belgrade@mzv.cz

Važi pravilo: jedan imejl = jedan podnosilac zahteva, osim u slučaju maloletnih lica, koja će zahtev predavati zajedno sa svojim zakonskim zastupnikom. Termin za maloletnu decu je moguće zakazati u okviru imejla kojim zakonski zastupnik zakazuje svoj termin za predaju zahteva za boravišnu dozvolu.

Ukoliko od ambasade ne dobijete imejl sa konkretnim datumom i vremenom kada treba da dođete u ambasadu, nemate pravo da predate zahtev. Prilikom predaje zahteva obavezno je poneti sa sobom odštampanu potvrdu o terminu koji ste dobili od ambasade.

Pristigli zahtevi za termin svrstavaju se u nizu prema datumu, satu, minutu i sekundi prispeća u poštansko sanduče (inbox). Ambasada ni na koji način ne može menjati niti uticati na redosled pristiglih imejlova. Dodeljeni termini su fiksni, ne mogu ih menjati ni podnosioci zahteva ni ambasada.

U naslovu/ predmetu imejla mora biti napisano ime i prezime podnosioca zahteva. Imejl mora sadržati obavezne podatke navedene u tačkama 1 i 2. Bez ovih podataka, imejl će biti odbačen i neće se dalje obrađivati.

Obavezni podaci koje imejl zahtev za zakazivanje termina mora da sadrži:

1. Zahtev za zakazivanje termina mora da sadrži identifikacione podatke podnosioca zahteva:

- ime, prezime, datum rođenja podnosioca zahteva,

- broj putne isprave,

- svrha dugoročne vize/ boravka (npr. posao, studiranje, spajanje porodice itd),

- kontakt podaci (telefon i imejl adresa).

2. u prilogu imejla (attachment), potrebno je priložiti kopiju stranice putne isprave sa ličnim podacima podnosioca zahteva + kopiju dokumenta koji dokazuje svrhu boravka (npr. potvrda sa fakulteta, izvodi iz matičnih knjiga, ugovor o radu itd) u formatu .jpg, .pdf, .tif; bez navedenih priloga zakazivanje se smatra nevažećim. Najveća dozvoljena veličina imejla može biti 20 MB. Prilozi moraju biti u imejlu, nije moguće poslati samo link ka mestu gde su prilozi uskladišteni. Prilozi moraju biti čitljivi. Nečitljivi dokumenti u prilogu su razlog za odbacivanje imejla.

Potvrda termina – Ambasada će putem imejla odgovarati na zahteve za termin. Odgovor će sadržati konkretno vreme za predaju zahteva u ambasadi.

U slučaju da podnosilac zahteva ne može doći u zakazano vreme, mora zakazati nov termin za predaju zahteva slanjem novog imejla (sa svim propisanim podacima). Ambasada neće odgovarati na molbe za promenu dodeljenog termina.

Sva pitanja ili komentare šaljite isključivao na adresu: consulate_belgrade@mzv.cz