deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: www.clipartforfree.de
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Stáž na obchodně-ekonomickém úseku Velvyslanectví ČR v Berlíně od ledna 2022

Velvyslanectví ČR v Berlíně přijme stážistku/stážistu pro obchodně-ekonomický úsek na období letního semestru 2022. Předpokládaný začátek stáže je v lednu 2022 na minimální dobu 3 měsíců, preferována je ale stáž na období celého semestru.

Náplň stáže:

 • provádění rešerší a příprava podkladů v ekonomické oblasti
 • analýza ekonomického zpravodajství, operativních i strategických dokumentů, vč. zpracování jejich shrnutí a podkladů pro potřeby velvyslanectví
 • účast na jednáních, konferencích, seminářích a dalších akcích, vč. samostatného pořizování zápisů z těchto akcí
 • podpora přípravy místního výkonu předsednictví ČR v Radě EU v r. 2022
 • podíl na přípravě a realizaci aktivit ekonomické diplomacie
 • administrativní a logistická podpora aktivit ekonomického úseku velvyslanectví

Požadavky na uchazeče:

 • nezbytná znalost němčiny na úrovni C1 (podmínka) a znalost angličtiny na úrovni C1
 • schopnost samostatného, včasného, přesného plnění zadaných úkolů
 • analytické schopnosti
 • alespoň základní orientace v zahraniční politice s důrazem na ekonomické aspekty
 • časová flexibilita

Nabízíme:

 • zkušenost s chodem zastupitelského úřadu ČR a fungováním ekonomické diplomacie
 • příležitost podílet se na přípravě akcí a aktivit ekonomické diplomacie a práce s firemními partnery
 • zajímavou a pestrou práci v dynamickém kolektivu
 • možnost zapojení do příprav na předsednictví ČR v Radě EU

Stáž bude realizována primárně v prostorách velvyslanectví v Berlíně, v případě potřeby je na základě vzájemné dohody možné kombinovat prezenční formu stáže s prací z domova. Časová dotace stáže je předpokládána v rozsahu 20 hodin týdně dle dohody před zahájením stáže.

Zájemci o stáž musí být českými státními příslušníky, studenty prezenční formy vysokoškolského studia, či absolventy vysoké školy nejpozději do jednoho roku po ukončení studia a dále musí být trestně bezúhonní. V případě zájmu o stáž na Velvyslanectví ČR v zašlete nejpozději do 31. října 2021 Váš strukturovaný životopis a motivační dopis (v rozsahu jedné normostrany v němčině) na commerce_berlin@mzv.cz (do předmětu zprávy uveďte: "Stáž"). Ne tento email je možné také zasílat případné dotazy.

V případě, že budete k absolvování stáže vybrán/a, bude nutné dodatečně předložit ještě následující dokumenty: kopii občanského průkazu, výpis z Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce), potvrzení o studiu, prohlášení fyzické osoby o svéprávnosti, souhlas se zpracováním osobních údajů, žádost o uskutečnění stáže a případně další požadované dokumenty. Před nástupem na stáž je potřeba předložit ještě fotokopii dokladu o zdravotním a úrazovém pojištění platném pro Německo.

Na stáž nevzniká právní nárok, její umožnění je dáno zájmem, potřebou a možnostmi Velvyslanectví ČR v Berlíně. Stáží se nezakládá pracovněprávní ani služební vztah a nevzniká při ní nárok na plat ani na sociální a zdravotní pojištění. Po dobu stáže si stážista hradí veškeré náklady spojené se stáží ze svých prostředků či dle dohody s vysílající organizací / vysokou školou. V souvislosti se stáží nevzniká nárok na ubytování.