deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vzpomínkový večer na počest sira Nicholase Wintona

K uctění památky sira Nicholase Wintona uspořádalo Velvyslanectví ČR v Berlíně dne 10. září 2015 slavnostní večer. Úvodní slovo pronesl velvyslanec Tomáš Jan Podivínský. Rozhovor dvou pamětníků – Mileny Grenfell-Baines a Asafa Auerbacha, dětí zachráněných předválečnými vlakovými transporty organizovanými sirem Wintonem, moderovala ředitelka Kindertransport-Organisation Deutschland, paní Lisa Sophie Bechner. Hosté měli možnost slyšet životní příběhy z nelehké doby, které díky obětavosti britských zachránců skončily dobře.

Lady Milena Grenfell-Baines opustila Československo v roce 1939 jako jedno z posledních dětí, které zachránil Nicholas Winton před nacistickou genocidou. Když bylo Mileně Fleischmannové deset let, nastoupila se mladší sestřičkou do vlaku, který je odvezl do Anglie. Na rozdíl od naprosté většiny ostatních malých cestujících se se svými rodiči zase shledala. V Anglii se rozhodli zůstat i po válce. Milena vystudovala zdravotnickou školu a stala se ošetřovatelkou. Pracovala s dětmi v mateřské školce a potom odjela na pár let do Francie jako chůva. Po návratu potkala svého budoucího muže – architekta, sira George Grenfell-Bainese. Jako milovníci hudby často chodili na koncerty Královské liverpoolské filharmonie. Paní Milena stála u zrodu Společnosti přátel Liverpoolské filharmonie a řadu let byla členkou její správní rady.

Paní Milena je patronkou Nadace Emmy Destinové. Dlouhodobě působila v komisi, která vyhledávala spřátelená města v České republice, a spolupracovala s Halton College při organizování každoročních výměnných pobytů českých a britských studentů hotelových škol. Od roku 1998 je předsedkyní nejvýznamnějšího a nejpočetnějšího krajanského sdružení ve Spojeném království - British Czech and Slovak Association. Od českého ministra zahraničí získala cenu Gratias agit, která se už od roku 1997 uděluje za šíření dobrého jména ČR ve světě. Nezmínit nelze zásluhy paní Mileny o popularizaci remosky ve Velké Británii.

Ing. Asaf Auerbach se narodil v květnu 1928 v kibucu Bet Alfa v dnešním Izraeli. Jeho rodiče pocházeli z Československa a do Izraele se vystěhovali v roce 1922. Rodiče se v roce 1930 ze zdravotních důvodů rozhodli pro návrat zpět do Prahy. Otec pracoval v auditorské firmě, maminka byla v domácnosti a starala se o syny Rubena a Asafa. Otec byl levicově orientován, byl členem pomocné organizace Rote Hilfe, která se starala o politické uprchlíky. Po březnu 1939 se rodiče Auerbachovi dozvěděli o možnosti vyslat oba syny do Anglie. Asaf Auerbach spolu s bratrem Rubenem odjeli z Československa 18. 7. 1939 jedním z vlaků, jejichž odjezd organizoval Nicholas Winton. V Anglii žili ve městě Stoke on Trent v domě spravovaném zmiňovaným výborem, v letech 1943-1945 navštěvoval Asaf Auerbach internátní školu zřízenou československou exilovou vládou. V létě 1945 se vrátil do Prahy, kde se setkal s babičkou a maminčinými sestrami, rodiče byli zavražděni ve vyhlazovacím táboře Osvětim. Po válce vystudoval statistiku a založil rodinu. Pan Asaf Auerbach žije v Praze.

150910winton_publikum1
150910winton_publikum2