deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
cesko_nemecky_fond_budoucnosti_der
Foto: ©ČNFB
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Česko-německý fond budoucnosti slaví 20 let

Dvacet let práce ve prospěch reflexe složité historie česko-německých vztahů a zejména ve prospěch jejich dynamické současnosti i otevřené a pestré budoucnosti oslaví letos Česko-německý fond budoucnosti. Stavbě mostů mezi Čechy a Němci pomohlo více než 10 300 společných projektů, které svádějí dohromady lidi obou zemí a umožňují či prohlubují pohledy do jejich světů, kultury i dějin.

Česko-německý fond budoucnosti v nich rozdělil přibližně 57 miliónů eur. Více než třetina prostředků podpořila školy a mládež, o něco méně než třetina kulturní projekty a další část cílila na podporu partnerství obcí a zájmových sdružení, dialogy a vědecké projekty, obnovu památek, publikační činnost a sociální projekty pro národnostní a jiné menšiny. Fondu se podařilo povýšit česko-německou spolupráci z rovin politických deklarací a expertních jednání na živou realitu, obohacující mnoho aspektů každodenního života lidí na obou stranách hranice. Řada těchto projektů by bez jeho podpory nevznikla a nemohla by dlouhodobě působit. Fond tak patří k velmi významným podporovatelům kultury a vzdělávání u nás a měl po svém založení rovněž zásadní podíl na odškodnění obětí nacismu.

Dvacet let práce ve prospěch porozumění a spolupráci oslaví Česko-německý fond budoucnosti 1. a 2. června za přítomnosti významných osobností politické i kulturního života z České republiky i Německa.

Více o oslavách 20 let činnosti ČNFB

„Zásada společné práce organizací a občanů obou států na projektech vede k vzájemnému poznání a vytváří dobrou atmosféru, jak se sluší u dobrých sousedů. Vznik a činnost Česko-německého fondu budoucnosti podstatně napomáhá mírovému soužití s Německem podporou společných projektů i širokou diskusí v Česko-německém diskusním fóru. Především mládeži obou států dává prostor ke spolupráci,“ hodnotí práci fondu Felix Kolmer, jenž přežil Osvětim a ve svých 92 letech dnes více než kdo jiný symbolizuje česko-německé smíření a sblížení.   

Česko-německý fond budoucnosti se zrodil z vůle obou států jako praktický výsledek Česko-německé deklarace z 21. ledna 1997. Na sklonku téhož roku, dne 29. 12. 1997, byl založen podle českého práva jako nadační fond se sídlem v Praze. Svou činnost – plánovanou nejprve na deset let – zahájil na jaře 1998. V roce 2007 stejně jako v roce 2017 se však vlády a parlamenty obou zemí rozhodly, že budou i nadále investovat do budoucnosti dobrého sousedství a oznámily prodloužení činnosti fondu o dalších deset let.

Hned v první fázi své existence splnil fond zcela zásadní úlohu v odškodnění českých obětí nacismu. Více než 7 000 bývalých vězňů koncentračních táborů a obětí rasového pronásledování vyplatil 45 milionů eur z vlastních prostředků, z prostředků poskytnutých německým a rakouským státem a německým průmyslem, dále vyplatil odškodnění za nucené práce bývalým vězňům koncentračních táborů a nuceně nasazeným. Mezi 87 000 obětí otrocké a nucené práce rozdělil celkem 8 miliard Kč.

Následuje celá škála podpory partnerství, aktivit a spolupráce, které česko-německé vztahy postupně přetavuje do zcela jiné roviny, která dává naději na trvalý růst oboustranně přátelských, pozitivních a konstruktivních kontaktů mezi oběma národy. 

Mezi nejznámější akce v oblasti kultury patří Pražský divadelní festival německého jazyka, Dny české a německé kultury v Drážďanech, festival německy mluvených filmů Das Filmfest, Mezinárodní hudební festival Lípa Musica, či Hudební most Praha – Drážďany, který staví každoročně Collegium 1704 pod vedením Václava Lukse. Fond rovněž podporuje Pražský literární dům a financoval i vznik řady zajímavých dokumentárních filmů a publikací, například český překlad a vydání třísvazkové kompletní biografie Franze Kafky od Rainera Stacha nebo čtrnáctisvazkové česko-německé vydání sebraných spisů Vladimíra Holana. Podílel se na vzniku sbírky muzea dějin Němců v Českých zemích při Collegiu Bohemicu v Ústí nad Labem, na výstavbě Krajské vědecké knihovny v Liberci, stojí za rekonstrukcí synagogy v Hartmanicích či obnovou kostela v Neratově.

Vedle kvalitních kulturních akcí tkví těžiště pozornosti a podpory fondu zejména v dlouhodobé práci se školami a mládeží. Základem jsou desítky dlouholetých partnerství škol, příkladem může být svazek škol Schkola, společenství německých, českých a polských školních zařízení v česko-německo-polském trojzemí, dále fond dlouhodobě podporuje partnerství mezi školami v Rumburku a německém Ebersbachu, zahraniční studijní pobyty žáků gymnázií v sousední zemi i řadu dalších školních partnerství mezi Českem, Bavorskem a Saskem, ale také vzdálenější vazby jako je 20 let trvající partnerství mezi školami z Brna a německého Darmstadtu. Mezi další zajímavé projekty patří programy Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem, zaměřené na podporu praxí žáků odborných škol a učilišť v sousední zemi a na spolupráci českých a německých předškolních zařízení.

Fond dále financuje Česko-německé diskusní fórum a podporuje řadu dalších diskusních a profesních fór, odborně spolupracuje s dalšími institucemi v Německu i u nás. Od roku 2016 uděluje také Česko-německou novinářskou cenu, určenou pro novinářky a novináře informující diferencovaně a bez stereotypů o sousední zemi a přispívající tak k lepšímu porozumění mezi Čechy a Němci.

„Téma roku“ Česko-německého fondu budoucnosti má pro letošní rok 2018 za cíl reflexi budoucnosti česko-německých vztahů a diskusi o smysluplných základech společenského soužití v globalizovaném světě. Předkladatele projektů chce motivovat k novým neotřelým nápadům a pohledům do budoucna.

Více o ČNFB